شبستر از زاویه ای دیگر (SHABESTAR)

قبول مسئولیت نوشته ها کافی نیست. اهل قلم در قبال تمام چیزهایی که باید می نوشتند ، اما به هر دلیل ننوشته اند نیز مسئولند

شبستر از زاویه ای دیگر (SHABESTAR)

قبول مسئولیت نوشته ها کافی نیست. اهل قلم در قبال تمام چیزهایی که باید می نوشتند ، اما به هر دلیل ننوشته اند نیز مسئولند

شبستر از زاویه ای دیگر (SHABESTAR)

این وبلاگ کاملا شخصی بوده و وابستگی به هیچ حزب - گروه - ارگان - NGO - نهاد دولتی یا خصوصی و یا تشکلهای سیاسی و اجتماعی ندارد. وامدار هیچ جریان سیاسی و غیر سیاسی نبوده و مسئولیت مطالب نوشته شده را بعهده میگیرد . چنانچه فردی به عنوان یا محتوای مطلبی اعتراض داشته باشد ، نویسنده متعهد است اعتراض وی را (چنانچه خلاف ادب و عرف و هنجارهای جامعه نباشد) در ذیل همان مطلب درج نماید .

آخرین نظرات
 • ۲۲ مهر ۹۹، ۱۶:۴۸ - محمد مانی
  ۱۹۷😎

این روزها  یک سری از جرائم در عین جرم بودن واسه خودش گردنی کلفت کرده و قانون رو همچین دور میزنه که  دهنت از تعجب باز میمونه ...  چون عرف شده برای خودش ،  قانونی شده  اونم چه قانونی ... !!!


قانون بی قانونی! ......قانونی بنام رشـــــــــوه ...   رایج ترین فساد مالی!


چند وقت پیش واسه ی سرانجام یه کار اداری پامون باز شد به یکی از ادارات دولتی.
خب حق با ما بود و فقط باید روند اداری کار طی میشد که اونم کار  پیچ در پیچی نبود. حدودا سه ساعت دوندگی کردیم , ازین اتاق پاس میدادن به اون اتاق ,  ولی عجب پاسوری هستن این کارمندای محترم اداره جات ...  آخرش فکر میکنید چی شد؟


یه آقای خیلی به اصطلاح محترم  که مسئول انجام کار اداری ما بودند با کمال وقاحت گفتند واسه انجام کارتون یه شیرینی به ما بدید تا درست بشه...
اون لحظه قیافه ی ما دیدنی بود.. عین توپ فوتبال ترکیده وا رفتیم!!!


چند روز بعدش  پرونده ی ما توی یه قسمت گم شد. جالب اینجا بود اینجا هم از همون شیرینی های خوشمزه ی  خامه ای میخواستن تا پرونده ی گمشده مارو که خودشون گم کردن پیداش کنن...


جل الخالق!  عجب دوره زمونه ای شده!


روند کار اینجوریه....  جرات داری نه بگو....  پشت گوشت رو دیدی  پرونده ات رو هم دیدی...

 

سرتون رو درد نیارم  یه هفته نشده  هنوز طعم تلخ شیرینی قبلی  تموم نشده بود که جلوی ماشین مارو  گرفتن  و  میخواستن ببرن پارکینگ  , از ما التماس از اونا شیرینی خواستن... باز خدا پدرش رو بیامرزه علنی شرینی نخواست اما یه بنده خدا نمیدونم کی بود (به گمونم همکار بودن)  گفت یه چی بزار کف دستش  حل میشه...


مامور طفلی جواب رد نداد از بس مهربون بود…


خلاصه بدجور خامه تو خامه شده بود و گفتیم ای بابا پس رشوه  قانون شده  ما بی خبریم؟؟؟


همین ها (بعلاوه 349 مورد مشابه !) باعث شد تا کمی تحقیق کنم و دائره المعارف رشوه رو گرد آوری و تدوین کنم ! در ادامه مطالب ملاحظه بفرمائید ...... کسی چه میدونه شاید هم بعضی جا ها جزوا ه اش کنند و تدریس بشه !

 


فساد کلان

سواستفاده مقامات سیاسی ارشد از قدرت خود که به زوال سریع حاکمیت منجر میشود. از این نوع فساد اخاذی دولتی نیز یاد می شود.


فساد خرد

منظور از فساد خرد گرفتن رشوه های اندک از سوی کارکنان بوروکراسی ( کارمندان ) در مقابل واگذار کردن امتیاز های کوچک است.
فساد فعال  و منفعل

زمانی که رشوه به کارکنان اداری پیشنهاد می شود آن را فساد فعال می نامند و هنگامی که کارکنان درخواست رشوه می کنند آن را فساد منفعل می خوانند.


وقتی پرداخت رشوه محقق شده است فساد فعال رخ داده است و هنگامی که رشوه پیشنهاد شده ولی دریافت نشده فساد منفعل است.


رشوه دادن

اعطای منغعتی در مقابل درخواست اعمال نفوذ (غیر قانونی ) بر کنش یا تصمیمی را رشوه دادن گویند.

رشوه شایع ترین صورت فساد است و در غالب ابزارهای سنجش فساد و قوانین کشورها به این نوع فساد اشاره شده است .

منفعت معامله شده می تواند پول نقد , سهام شرکت , اطلاعات , خدمت جنسی , تفریح و سرگرمی , شغل و وعده ارائه منفعتی در آینده باشد.


این منفعت می تواند به صورت مستقیم به شخص رشوه گیرنده یا به شخص ثالثی از دوستان یا خویشاوندان و فردی که وی مشخص می  کند پرداخت شود.

 

برخی از کشورها فقط رشوه در بخش دولتی را در زمره ی قوانین قضایی خود قرارداده اند ولی بند 21 از کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد  , دولت ها را ملزم می کند که رشوه خواری در بخش خصوصی را نیز در نظر داشته باشد .

برخی از انواع رشوه عبارتند از :

 • رشوه برای گرفتن خدمات دولتی که گیرنده صلاحیت گرفتن آن را ندارد.
 • رشوه برای خدمات دولتی که گیرنده واقعا صلاحیت گرفتن آن را دارد.
 • دادن هدایا در مقابل تخطی کارکنان از قانون یا ارائه برخی خدمات
 • رشوه در مقابل کاستن مالیاتی که فرد باید بپردازد
 • و دیگر موارد ...

 

آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی


مصادیق رشوه

ماده 1- کارکنان و مسئولان دستگاههای اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند ، با توجه به بند (17) ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372 – پرونده آنان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد .

 • الف – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است .
 • ب – اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمومی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت .
 • ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط .
 • د – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .
 • هـ- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مربوط به دستگاه اجرایی می باشد .
 • و – اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود ، از جمله هر گونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد .


نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان و مجازاتهای اداری

ماده 5- دستگاههای مشمول این آیین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود :

 • الف – مقامات مندرج در ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) این آیین نامه توسط هر یک از کارکنان یا مدیران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمایند مکلفند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازاتهای بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند .
 • ب – در صورت تکرار تخلف با گزارش و تأیید بازرسان یا مدیران ذی ربط ، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن کارمندان متخلف را به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده (9) قانون یاد شده ( به استثنای موارد مذکور در بند فوق ) محکوم نمایند .
 • ج – در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (1) این آیین نامه متخلف با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مندرج در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از مجازاتهای بازخرید خدمت ، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. 

تبصره 1- مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در ماده (9) بدون طی مراحل فوق الذکر نمی باشد و هیئت ها می توانند حسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازاتهای بند (ج) را برای بار اول یا دوم اعمال نمایند .


تبصره 2- مقامات ذی ربط با توجه به ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می توانند کارکنانی را که پرونده آنان به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می شود حداکثر به مدت سه ماده آماده به خدمت نمایند .


تبصره 3- دستگاههای اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشند مکلفند بر اساس قانون و مقررات مربوط به خود یا تخلفات اداری در این مقررات برخورد نمایند .


تبصره 4- در صورتی که بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آیین نامه مرتکب تخلفات بندهای ماده (1) شوند با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیئتهای مزبور معرفی خواهند شد . چنانچه تخلف ارتکابی بازرس به عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد پرونده آنان به ترتیب مقرر در ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد .


مجازات های تعیین شده در قوانین جزایی جهت جرم رشوه

ماده 588 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد « هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.


یه نیمچه وبلاگی هم زدیم به اسم http://public-info.blog.ir

نظرات  (۱۴)

در مورد همه صدق نمیکنه، از نزدیکترین فامیلم تو یک سازمانی هست که میشه به راحتی رشوه و دزدی کرد ولی به هیچ عنوان همچین کاری رو انجام نمیده چون خدا و وجدانشو قاضی قرار داده ... اگر همچین کاری رو میکرد که الان وضعش توپ بود!! تو منطقه ما همچین تخلفاتی به نسبت کلان شهرها خیلی کمه الحمدالله... و همچین مالی همونجوری که میاد ،همونجور هم میره و فکر نکنم خوردن داشته باشه صرف دوا و درمان میشه این پولها
پاسخ:
ببخشید ها..........

الان به این نتیجه رسیدم که بغیر از آموزش و پرورش کارتون به هیچ اداره دیگه ای نیفتاده ! اگه میفتاد نظرتون این نبود
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
بابا حمید جون از کجاش بگم بهت از قضیه اداره فخیمه ******* که زیاد داد زدم اینجا ولی جالبش یه اداره دیگه بود که یه مشکل تو کار ما ایجاد کرد و گفتن باید برای حلش به صورت قانونی و دولتی مبلغ 5 میلیون هزینه کنید ما هم برای اینکه از طریق غیر قانونی حلش کنیم به مسئول مربوطه پیشنهاد دادیم که نصف مبلغ رو بگیره و کار ما رو حل کنه ولی گفت از اختیارم خارجه که در نتیجه ما با همون روش قانونی 5 میلیون رو واریز کرده و کار رو انجام دادیم بعد طرف از طریق یکی از همکاران پیغام داد که پول شیرینی منو بدید وگرنه کارتون رو باز به مشکل مواجه میکنم که ما هم با توجه به اینکه به طور قانونی کارمون رو با پرداخت 5 میلیون حل کرده بودیم به *** ***** حسابش نکردیم و پول شیرینی ندادیم که در نتیجه یه روز دیدیم کارمون رو لنگ کردن و مجبور شدیم به اداره مربوطه مراجعه نماییم و باز هم مبلغ 1 میلیون به حساب اداره واریز نماییم که باز هم قرانی به طرف ندادیم و باز از طریق همون کارمند پیام داد که اگه 200-300 به من میدادید نمیذاشتم اینطوری بشه که ما هم سینه رو سپر کردیم که به ریش بابات خندیدی ****** ما باج به شغال نمیدیم وقتی قراره 5 میلیون به دولت بدیم چرا به تو یه قرون بدیم و اگه 1 میلیون باز به دولت دادیم بهتر از این بود که 200-300 به تو بدیم و قس علیهذا
پاسخ:
حدس زدن اون اداره کار مشکلی نیست ....... ولی حیف که مثل شهرداری مظلوم نیست تا به راحتی انتقاد بشه ازش ..... دکتر روحانی  ما منتظریم هاااااااااااااااااااااا
والا همون اموزش پرورشم دیگه شک و شبهه داره سایر ادارات که دیگه هیچی 
یه بار واسه تزریق واکسن یکی از اشنایان که میخواست به حج بره به هلال احمر تبریز رفتیم حالا بگذریم واکسنی که هیچ کاربردی نداره و قیمتش هم 1-2 هزاره به قیمت 30 هزار تومن میزنن ولی اونم بهونه کردن که واکسن تموم شده و برید هفته بعد بیاید که این فامیل ما هم مجبور بود بزنه چون زودتر پروازش بود در نتیجه ابدارچی رو کشیدم کنار و گفتم بابا بیا هر چقد میگی بذارم تو جیبت و برو یکی از کارت ها رو مهر کن بیار بده ما بریم واکسن هم نخواستیم که حتما میدونید چی شد؟؟؟ .......... نه اشتباه فکر کردید طرف با وجدان بود دید کارمون لنگه رفت با رییس صحبت کرد یه واکسن پیدا کردن زدن و گذاشتیم اومدیم 
من همه ادارات رو رفتم و میشناسم دیگه از اداره دارایی مهمتر و با رشوه خورتر اداره ای هست؟؟!!!
پاسخ:
به ! کجای کاری مریم خانم . الان دارایی تو لیست جزو قعر جدولیهاست ! کافیه یه بار کارت به اداره ..... یا اداره ..... بیفته. از خیر خونه دار شدن و سند گرفتن میگذری !
من پارتی دارم فعلا و با همشون آشنا هستم و 4 ماه افتخار همکاری با کارکنان اداره مالیاتی رو داشتم... 2 تاشون استادم بودن، یکیش همکلاسیم و یکیش نزدیکترین فامیلم...
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
خونه رو میخوام چیکار که برم ******* و .... 
شاید الان بگید من خونه رو میخوام چیکار یا چرا ما خودمون به مسئولین پیشنهاد پرداخت رشوه میدیم و ... ولی واقعا زمان هایی پیش میاد که ادم مجبور میشه با میل و رغبت پولی پرداخت کنه تا کارش راه بیفته و همیشه هم نمیشه گفت چرا اینطوری شد اونطوری شد
پاسخ:
ولی خداییش من هیچوقت رشوه ها رو با میل و رغبت نمیدم
همیشه مثل پیرزنا نفرین میکنم که الهی خرج دوا و درمون بکنه ! الهی خرج کفن عزیزانش بشه !!!!! و از این دست نفرینا که اگه یکیش بگیره دودمان طرف به فنا میره ولی هیچکدومش هم نمیگیره و طرف روز به روز دمش کلفت تر میشه !
خب ما هم نفرین میکنیم ولی سعی میکنیم کمی خنده رو باشیم که طرف زود کارمونو راه بندازه بریم
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
گاهی وقتا آدم مجبوره رشوه پرداخت کنه .البته تو ادارات بخصوص *** ***** افراد کارچاق کنی هستند که کار یکساله *** رو یکماهه راه میندازن واگه اشکالی هم خونه داشته باشه رفع ورجوع میکنن.راستش ما خودمون با این شیوه کار*** خونمون جورشده وبا رغبت پول رو پرداخت کردیم.

مردم باید نون بخورننننننننننننننننن

اگه در اداره تربیت بدنی که فقط واسه ورزش هست،رشوه راه قانونی شده باشه،وای به حال اون یکی ادارات!!!!!!!!

 

 

این ادارات با روحیات من سازگاری ندارن، هرجا برم لوشون میدم!!! اصلا از مال حرام و رشوه و ربا و این مسائل خوشم نمیاد... وجدانم به درد میاد...  از همین  تریبون اعلام میکنم کسی پیش من از این اعمال ناشایست انجام نده... ولی متاسفانه تو شرایط امروزی جامعه ما من و امثال من جایگاهی نداریم باید گرگ درنده بود تا ....
۱۵ شهریور ۹۲ ، ۱۵:۳۵ خبرنگار قاره ای
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
 با سلام خدمت حمیدخان گل

آقا رشوه لازم نیست نقدی باشه میگین چرا  ؟

در اواخر شورا که مطلب هم گذاشته بودید اعضای شورا که از همه مصررشون به اصطلاح **** ***** درصدد برکناری آقای موسویان * ** ** ******** ** *** **** ****** ****** برآمدند ولی نمیدونم با هماهنگی های لازم بعد 10 روز و 2-3 روز از بر سرکار اومدن دوبارش نظرش عوض شده و ایشون رو شهردار نمونه و با اخلاق معرفی کردند. الله اعلم ما که حسود نیستیم ** ***** ***** ** ** **** ** ** **** ** **** به ما که نمی رسه
ولی *** **** که همیشه آبروی ماها رو تو رفتارشون می بره این سرس بد گندی زده

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">