شبستر از زاویه ای دیگر (SHABESTAR)

قبول مسئولیت نوشته ها کافی نیست. اهل قلم در قبال تمام چیزهایی که باید می نوشتند ، اما به هر دلیل ننوشته اند نیز مسئولند

شبستر از زاویه ای دیگر (SHABESTAR)

قبول مسئولیت نوشته ها کافی نیست. اهل قلم در قبال تمام چیزهایی که باید می نوشتند ، اما به هر دلیل ننوشته اند نیز مسئولند

شبستر از زاویه ای دیگر (SHABESTAR)

این وبلاگ کاملا شخصی بوده و وابستگی به هیچ حزب - گروه - ارگان - NGO - نهاد دولتی یا خصوصی و یا تشکلهای سیاسی و اجتماعی ندارد. وامدار هیچ جریان سیاسی و غیر سیاسی نبوده و مسئولیت مطالب نوشته شده را بعهده میگیرد . چنانچه فردی به عنوان یا محتوای مطلبی اعتراض داشته باشد ، نویسنده متعهد است اعتراض وی را (چنانچه خلاف ادب و عرف و هنجارهای جامعه نباشد) در ذیل همان مطلب درج نماید .

آخرین نظرات
  • ۲۲ مهر ۹۹، ۱۶:۴۸ - محمد مانی
    ۱۹۷😎

روی قلبی نوشته بود

"شکستنی است مواظب باشید"

روی قلب من نوشته

"شکسته است راحت باشید"


**************************************
کـاش مـی فـهـمیـدی ....
قـهـر میـکنم تـا دسـتـم را مـحـکمتر بگیـری و بـلـنـدتـر بـگـویی:
بـمان...
نـه ایـنـکـه شـانـه بـالا بـیـنـدازی ؛
و آرام بـگویـى:
هـر طور راحـتـى ... !


********************************
اگر کسی به اندازهای که دوستش دارید دوستتان ندارد ، رابطهتان را تا نا کجا ادامه ندهید ،

به خودتان امید ندهید که بالاخره روزی دوستم خواهد داشت ، اینکه گاهی از طرف او پذیرفته میشوید وگاهی نمی شوید کلافه تان خواهد کرد ،
گویی در جا می دوید هر چقدر تلاش میکنید به جایی نمی رسید ،این نرسیدن دایمی خسته تان میکند،خشمگین میشوید، افسرده میشوید ، خودتان را قانع نکنید که اگر دوستم نداشت این همه مدت نمی ماند

او بخاطر خودش با شما مانده شما با توجه و محبتی که به او میکنید احساس دوست داشتنی بودن به او میدهید،
غرورش را ارضا میکنید باعث رشد عزت نفسش میشوید ، پس چرا با شما ادامه ندهد؟

وقتی به کسی که دوستتان ندارد نزدیک میشوید گویی به کاکتوس نزدیک میشوید هرچه بیشتر نزدیک شوید ،بیشتر زخمی میشوید
پس کاکتوس هایتان را رها کنید،

در صورتیکه محبوب تان واقعا شما را دوست داشته باشد تمام تلاشش را برای جبران رفتارهای متناقض و بی توجهی های گذشته اش انجام میدهد...

کاکتوس هایتان را رها کنید


****************************************
ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺎﻥ
ﻣﺜﻞ ﺯﺭﺷﮏ ﻭ ﭘﻠﻮ
ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﺧﯿﺎﺭ
ﻣﺜﻞ ﭘﻨﯿﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﻭ؛
ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﻫﺴﺘﻦ
ﻣﺜﻞ ﻗﺮﻣﻪ ﺳﺒﺰﯼ ﻭ ﻣﺎﺳﺖ
ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﻭ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ
ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺑﺎ ﻭ ﭘﻨﯿﺮ

ﺍﻣﺎ ...
ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻧﺸﻮﻥ ﺣﺎﻝ ﺁﺩﻡ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﺰﻧﻪ
ﻣﺜﻞ ﻧﻮﻥ ﺧﺎﻣﻪ ﺍﯾﯽ ﻭ ﺗﺮﺷﯽ
ﻣﺜﻞ ﻟﻮﺍﺷﮏ ﻭ ﮐﺎﭘﻮﭼﯿﻨﻮ
ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﻭ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ،
.
.
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺁﺩﻣﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﻩ
ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯿﻢ
ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺍﻣﺎ ...
ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺍﺻﻼ ﺟﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﻤﯿﺎﯾﻢ
ﭘﺲ ﺗﻮﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺁﺩﻣﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻓﻤﻮﻥ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ
ﺗﺎ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﻧﺰﻧﯿﻢ
!
ﺳﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺗﺎ ﻗﺼﻪ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﭼﻨﺎﻥ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ....
ﮐﻪ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺯﺥ ﺑﺘﺮﺳﯽ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺖ .....
ﺑﻪ ﺭﻗﺺ ﺩﺭﺁﯾﯽ.....
ﻗﺼﻪ ﻋﺸﻖ ، ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎﺳﺖ....

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮ ﻭﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ
ﻓﻬﻤﯿﺪﻥ ﺍﺣﺴــﺎﺱ
ﮐﺎﺭ ﻫﺮ ﺁﺩﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ!

*************************************

کنار تختم کشویی وجود دارد که به چیزهای مهم و ضروری اختصاص داده ام. مثل شناسنامه، تعدادی اسناد و برگه های هویتی و مدارک تحصیلی، چندتا عکس پرسنلی، رفترچه بیمه و سوابق پزشکی ، جعبه کوچک کمک های اولیه، چراغ قوه با باتری های اضافی، یک بسته شمع به همراه کبریت، دفتر تلفن ، کلیدهای یدکی و مقدار کمی هم پول!
همیشه فکر کردم اگر اتفاق غیر منتظره ای بیفتد مثل زلزله یا آتش سوزی یا هر چیز دیگر ، می توانم به سرعت محتویات کشو را در یک کیف خالی کنم و از آسیب نجاتشان دهم.
اما امروز به همه ی این چیزهای مهم شک کردم.
که آیا همین ها تنها چیزهایی هستند که اگر بنا بود خانه یا وسایلش نابود شوند می خواهم همراهم باشند؟! پس آلبوم قدیمی؟! آن همه تصویر ثبت شده از عزیزانم که بعضی هایشان دیگر نیستند تا بتوانم ببینمشان.
کتابخانه ی کوچکم چطور؟ با آن همه کتاب های ناب و دوست داشتنی!
آن صندوقچه ی قدیمی یادگاری هایی که هیچ کس رازشان را نمیداند و سالهاست بالای کمدم نگهشان داشته ام.
یا حتی آن یک جفت شمعدان یادگار مادرم!

فکر کردم اگر قرار باشد در شرایط خاص فقط یک چیز انتخاب کنم که مهمترین چیز برای من باشد ، شناسنامه یا چند برگ گواهی تحصیلی ست یا خاطراتم؟!
کاش... کاش هیچ وقت مجبور به انتخاب نباشم


**********************************************

ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺲ ، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﻪ...!
ﯾﮑﯽ ، ﺩﯾﮕﻪ ﺷﯿﮏ، ﻧﻤﯽ ﭘﻮﺷﻪ..
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ، ﺁﺭﺯﻭﯾﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ..
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﻤﯿﺪﻩ..
یکی دیگه ب خودش نمیرسه...
ﯾﮑﯽ مدام ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﻩ..
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ، عکس ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ...!
یکی محبت نمی کنه ...!
یکی دیگه محبت نمیپذیره ...!
و.....
اینگونه است ک ﺍﮐﺜﺮ ﺁﺩﻣﻬﺎ در ٣٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺩﺭ ٨٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺩﻓﻦ میشوند...!


*****************************************
زندگی دو چیز را به من آموخت…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.که هرچی فکرمیکنم یادم نمیاددد!!!

***********************
خوش به حال مسافرکشان میدان آزادی که آزادانه فریاد میزنند: ...آزادی...آزادی...آزادی...
و عابران خسته میپرسند: آزادی چند؟
و من عابری را دیدم که از راننده سوال میکرد آزادی کجاست؟
راننده گفت: رد کردی...آزادی قبل از انقلاب بود...
گفتم:
از غرب که به میدان آزادی نگاه کنی، آزادی قبل از انقلاب است. از میدان امام حسین (ع) که به آزادی نگاه کنی،آزادی درست میفتد بعد از انقلاب.
پس بنگر در کدامین سو ایستاده ای ...

*******************

تو کشور کره صدا بزنی “کیم” همه بر میگردن!

ی چیزی تو مایه های “مهندس” خودمونه


***************

یواش یواش داریم از شرایط بخور نمیر

به شرایط نخور، بمیر تغیر وضعیت میدیم!

باشد که رستگار شویم…


***************

"ﻣﺎﺩﺭﻡ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺑﻮﺩ!
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺯﻧﺒﯿﻞ پرازﻣﻌﺠﺰﻩ!
ﯾﺎﺩﻡ ﻫﺴﺖ
ﺩﺭﺍﻭﻟﯿﻦ ﺳﻮﺯﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺍﻟﻨﮕﻮﯾﺶ ﺭﺍﺑﻪ ﺑﺨﺎﺭﯼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﺩ!"


*****************************
خدایا به خوبان عزت داده ای، به بدان ثروت، نکند ما به تماشای جهان آمده ایم!!؟


******************************

از سرم که بیفتی ، دست و پای غرورت خواهد شکست !

آن روز درد شکستن را خواهی فهمید … روزی که از چشمت افتادم را به یاد آر….

************************
اینجا سرزمین واژه هاى وارونه است : جایى که گنج،"جنگ"میشود ،درمان،"نامرد"میشود قهقهه،"هق هق" میشود اما دزد همان"دزد"است... درد همان "درد" وگرگ همان "گرگ" .

*******************************

نوجوان بودم با بسیاری آرزو. ولی به من گفتند سختی بکش تا نسل آینده، زندگی مطلوبی داشته باشد.

حالا 2 نسل گذشته، هنوز به نوجوان می گویند سختی بکش برای راحتی نسل فردا

این نسل فردا کی میاید؟ من مانده ام!

*************************

برنامه بفرمایید شام کم کم بهمون میفهمونه که در این چند سال، فرار «سیرابی»ها بیشتر از «مغز»ها بوده!

************

نه پیشانی من به لبهای تو رسید …
نه لیاقت تو به احساس من …
چیزی به هم بدهکار نیستیم ؛ هر دو کم آوردیم !

***********************
نگران نباش ، نفرینت نمیکنم !
همین که دیگر جایت در دعاهایم خالیست ، برایت کافیست !

*********************

پیامبراکرم در نکوهش چاپلوسی و مدح بی جا میفرماید:

اَحْثُّوا التُّرابَ عَلی وُجُوهِ الْمَدّاحینَ
به صورت چاپلوسان و مداحان خاک بپاشید

*******************************

به زعم بنده نون چرب زیر کباب باید به عنوان غذا اعلام استقلال کنه!

*******************

دوست من:

مرد بودن به گریه نکردن نیست، به گریه ننداختنه


***************************

آدمیزاد بی غذا دو ماه دوام می آورد

بی آب ، دو هفته


بی هوا ، چند دقیقه

    بی”وجـــدان”، خـیلی . . .

متاسفانه خیلی !


****************************

صبر کردن گاهی معجزه میکند

تنهاییهایتان را پیش فروش نکنید

فصلش که برسد به قیمت میخرند!!!!!!!!بعضی از آدما حرف زدن با دهن پُر رو بی ادبی و بی کلاسی می دونن ولی حرف زدن با مغز خالی رو نه!

***********************

فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد.

***********************

بارون که می باره همه یاد عشقشون می افتن
ما یاد ماشینی که صبح بردیم کارواش!

*****************************
ترجیح می دهم حقیقتی مرا آزار دهد، تا اینکه دروغی آرامم کند .

****************************
از ذهن تا دهن فقط یک نقطه فاصله است. تا ذهنت را باز نکردی، دهنت را باز نکن.

********************************

خودت رو صد در صد خرج کسی نکن که فقط بلده تا ده بشماره!

*************************
بدترین قسمت زندگی انتظار کشیدن است، و بهترین قسمت زندگی داشتن کسی است که ارزش انتظار کشیدن را داشته باشد.

************************
از وقتی که عضو فیس بوک شدم فهمیدم که ظاهر آدما فقط با باطنشون فرق نداره بلکه ظاهرشون با ظاهرشون هم فرق داره!

*********************
فقط اساتید ادبیات در کشور ما  میتونن واژه انگلیسی”ایمیل” رو فارسی سازی کنن و بذاره “پست الکترونیک” که هم پستش انگلیسیه هم الکترونیکش!

******************

جهان سوم جاییست که درآمد دعانویسی از برنامه نویسی بیشتر است!

 ******************

خدایا …

تو این دنیای کثیف …

این قلب پاک چی بود به ما دادی آخه !

*******************************

آیا می دانستید تعداد زوج یا فرد بودن آدمهای کره ی زمین به من بستگی داره؟!

 

******************************

حالی کردن حرف به بعضیا مثل این میمونه که بخوایی رو چرتکه ویندوز نصب کنی!

 

******************************

به دولت پیشنهاد دادم  وقتی دولت آمریکا تعطیله بزارن من یواشکی برم  گزینه ی نظامی رو از رو میزشون بردارم !

 

هیچی دیگه .... اجازه ندادن، فرصت از دست رفت!
 

*********************************

بعضیا دوست دارن بیشتر آرایش کنن ولی متاسفانه صورتشون تموم می شه!

**********************************
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﻴﺪ...
ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ.
اﮔﺮ ﺩﻳﮕﺮاﻥ ﺁﻧﺮا ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪاﺭﻧﺪ, ﺑﮕﺬاﺭﻳﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ,
" ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎﺏ اﺳﺖ "
ﺯﻧﺪﮔﻲ, ﺭاﺿﻲ ﻧﮕﻪ ﺩاﺷﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺴﺖ

 

***************************

اگر تمام درهاى دنیا هم برویت بسته شد ، دنبال درهاى بسته بدو

خداى تو و یوسف یکیست . . .

 

********************

به سلامتی رفیقی که تو رفاقت کم نذاشت ولی کم برداشت تا رفیقش کم نیاره...

    *****

به سلامتی مداد پاک کن که به خاطر اشتباه دیگران خودشو کوچیک میکنه...

*****

به سلامتی اونایی که تو اوج سختی ها و مشکلات به جای اینکه تَرکمون کنن درکمون می کنن...

*****

به سلامتی اون رفتگری که کف حیابون رو جارو زد تا زن و بچش کف خونه کسی رو جارو نزنن

*****

به سلامتی اونایی که تو این هوای دو نفره با تنهایی شون قدم میزنن...

*****

به سلامتی اونهائی که " دوستت دارم" رو درک می کنند و اونو به حساب کمبودهات نمی ذارن...

*****

به سلامتی مادر که وقتی غذا سر سفره کم بیاد اولین کسی که از اون غذا دوس نداره خودشه...

*****

به سلامتی همه اونایی که خطشون اعتباریه ولی معرفتشون دائمی!

*****

به سلامتی اونی که بیکسه، ولی ناکس نیست...

*****

به سلامتی حلقه های زنجیرچرخ

 که زیر برف و بارون میمونن زنگ میزنن ولی هم دیگه رو ول نمیکنن...

*****

گل آفتابگردان را گفتند: چراشبها سرت را پایین می اندازی؟

گفت :ستاره چشمک میزند، نمیخواهم به خورشید خیانت کنم

به سلامتی همه اونایی که مثل گل آفتابگردان هستند...

*****

به سلامتی اون دختری که حاضر زیر بارون خیس بشه ولی‌ سوار هر ماشینی نشه...

*****

به سلامتی کسی که

وقتی بردم گفت : اون رفیق منه

و وقتی باختم گفت : من رفیقتم...

*****

به سلامتی کسی که بهش زنگ میزی… خوابه ولی واسه این که دلت رو نشکنه میگه:خوب شد زنگ زدی… باید بیدار میشدم...

 

*****

به سلامتی با ارزش ترین پول دنیا “تومن” چون هم تو هستی توش، هم من...

*****

به سلامتی اونایی که اگه صد لایه ایزوگامشون هم بکنن بازم معرفت ازشون چیکه میکنه...

*****

به سلامتی پسر بچه های قدیم که

 پشت لبشونو با ذغال سیاه می کردن که شبیه باباهاشون بشن

 نه مثل جوونای امروز که ابروهاشونو نازک می کنن که شبیه ماماناشون بشن !

*****

به سلامتی اون دلی که هزار بار شکست

ولی هنوزم شکستن بلد نیست...

*****

سلامتی اونایی که درد دل همه رو گوش میدن

اما معلوم نیس خودشون کجا درد دل میکنن...

*****

به سلامتی اونی که باخت تا رفیقش برنده باشه...

*****

به سلامتی تابلوی ورود ممنوع! که یه ‌تنه یه اتوبان رو حریفه.

********************************
خدایا!
کودکان گل فروش را می بینی؟!
مردان خانه به دوش،
دخترکان تن- فروش،
مادران سیاه پوش،
کاسبان دین فروش،
محراب های فرش پوش،
پدران کلیه فروش،
زبان های عشق فروش،
انسانهای آدم فروش،
همه رامی بینی؟!
می خواهم یک تکه آسمان کلنگی بخرم،
دیگر زمینت بوی زندگی نمی دهد رفیق…!!!

**********************
اگر غذا رو هم میشد دانلود کرد
ما فــوقِ فـــوقش یه املت رو میتونستیم دانلود کنیم، اونم بدون نون !
سرعت نتمون به کوبیده نمی رسید !

*************************

به یاد اونی که نگفت من با بقیه فرق دارم، ثابت کرد.

*****************************
طبعا دعاکردن و نوع حاجت ، آداب و شرایط خاصی دارد و نمی توان و نباید در برخی از امور صرفا چشم به آسمان دوخت و هیچ اقدامی نکرد . به فرموده امام صادق علیه السلام دعای چهار نفر برآورده نمی شود .
ایشان می فرمایند:
دعای چهارکس مستجاب نمی شود
1- مردی که در خانه اش نشسته و می گوید خداوندا روزی مرا برسان پس به او گفته می شود مگر من به تو دستور کسب روزی ندادم ؟
2- مردی که همسری داردو (راهی جز طلاق دادنش باقی نمانده ولی او ) در حق زنش نفرین می کند، پس به او گفته می شود مگر اختیار امر (طلاق ) او را به تو ندادم ؟
3- مردی که مال و ثروتی داشته و مال خود را (براثر اسراف)از بین برده و می گوید خداوندا روزی مرا برسان؟پس به او گفته می شود آیا تو را به اقتصاد و میانه روی امر نکردم؟ آیا تو را به اصلاح مال دستور ندادم ؟ سپس می گوید بندگان خدای رحمان کسانی هستند که هنگام انفاق (به فقیران و نیازمندان)اسراف نکرده و بخل نکنند بلکه بین این حالت،راه معتدلی پیش گیرند
4- ومردی که مال و ثروتی داشته پس آن را به مردی قرض داده بدون شاهد و بدهکار منکر شده (و طلبکار از خدا می خواهد که مالش وصول شود)پس به او گفته می شود آیا من به تو دستور شاهد گرفتن ندادم؟

****************
بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی.

**********************
دوزار اینترنت داریم 20 تا نرم افزار هم هجوم آوردن خودشون رو آپدیت کنن !

*********************

زندگی با مای بی بی آغاز و با ایزی لایف به پایان می رسد !
قدر لحظه هایی که با شورت هستیم را بدانیم !

****************

آدم های بزرگ در باره ایده ها سخن می گویند

آدم های متوسط در باره چیزها سخن می گویند

آدم های کوچک پشت سر دیگران سخن می گویند

آدم های بزرگ درد دیگران را دارند

آدم های متوسط درد خودشان را دارند

آدم های کوچک بی دردند
 

آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند

آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند

آدم های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند


آدم های بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند

آدم های متوسط به دنبال کسب دانش هستند

آدم های کوچک به دنبال کسب سواد هستند

آدم های بزرگ به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند

آدم های متوسط پرسش هائی می پرسند که پاسخ دارد

آدم های کوچک می پندارند پاسخ همه پرسش ها را می دانند
 
آدم های بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند

آدم های متوسط به دنبال حل مسئله هستند

آدم های کوچک مسئله ندارند
 
آدم های بزرگ سکوت را برای سخن گفتن برمی گزینند

آدم های متوسط گاه سکوت را بر سخن گفتن ترجیح می دهند

آدم های کوچک با سخن گفتن بسیار، فرصت سکوت را از خود می گیرند

 

*******************************

تو را به خدا....اگر جایی دیدی "حقی" می فروختند .....برایم بخر....تا در غذا بریزم.... ترجیح  می دهم خودم قبل از دیگران حقم را  بخورم !

***************************

 

آنگاه که غرور کسی را له می کنی،

آنگاه که کاخ آرزو های کسی را ویران می کنی،

آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی،

آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری ،

آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،

آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری ،

می خواهم بدانم،

دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی؟

 

سهراب سپهری

******************
قراره یه میدون به اسم من بزنن !

با تشکر از همه عزیزانی که تو این مدت ما رو دور زدن !
**********************
حق با کشیش ها بود گالیله! زمین آنقدرها هم گرد نیست…هر کس میرود دیگر باز نمیگردد

*********

این دیوانگیستکه از همه گلهای رُز تنها بخاطر اینکه
خار یکی از آنها در دستمان فرو رفته است متنفر باشیمکه همه رویاهای خود را تنها بخاطر اینکه
یکی از آنها به حقیقت نپیوسته است رها کنیماین دیوانگیست ...

که امید خود را به همه چیز از دست بدهیم بخاطر اینکه
در زندگی با شکست مواجه شده ایم


که از تلاش و کوشش دست بکشیم بخاطر اینکه
یکی از کارهایمان بی نتیجه مانده استاین دیوانگیست ...

که همه دستهایی را که برای دوستی بسوی ما دراز می شوند بخاطر اینکه
یکی از دوستانمان رابطه مان را زیر پا گذاشته است رد کنیم


که هیچ عشقی را باور نکنیم بخاطر اینکه
در یکی از آنها به ما خیانت شده استاین دیوانگیست ...

که همه شانس ها را لگدمال کنیم بخاطر اینکه
در یکی از تلاشهایمان ناکام مانده ایم


به امید اینکه در مسیر خود هرگز دچار این دیوانگی ها نشویم
و به یاد داشته باشیم که همیشه


شانس های دیگری هم هستند
دوستی های دیگری هم هستند
عشق های دیگری هم هستند
نیروهای دیگری هم هستند
و افق های بهتری هم هستند


تنها باید قوی و پُر استقامت باشیم
و همه روزه در انتظار روزی بهتر و شادتر از روزهای پیش باشیم

**********************************************************************************

 

کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ  فیلسوف است.

 

  کسی که راست و دروغ برای او یکی است متملق و چاپلوس است.

 

  کسی که پول میگیرد تا دروغ بگوید دلال است.

 

  کسی که دروغ می گوید تا پول بگیرد گداست.

 

  کسی که پول می گیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد قاضی است.

 

  کسی که پول می گیرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد وکیل است.

 

  کسی که جز راست چیزی نمی گوید بچه است.

 

  کسی که به خودش هم دروغ می گوید متکبر و خود پسند است.

 

  کسی که دروغ خودش را باور می کند ابله است.

 

  کسی که سخنان دروغش شیرین است شاعر است.

 

  کسی که دروغ می گوید و قسم هم می خورد بازاری است.

 

  کسی که دروغ می گوید و خودش هم نمی فهمد پر حرف است.

 

  کسی که مردم سخنان دروغ او را راست می پندارند سیاستمدار است.

 

  کسی که مردم سخنان راست او را دروغ می پندارند دیوانه است

 

*****************************

عذر خواهی همیشه بدان معنا نیست که تو اشتباه کرده‌ای و حق با آن دیگری است.

گاهی عذر خواهی بدان معناست که رابطه ات با او بیش از غرورت برایت ارزش دارد

 

*********

نصف جذابیت دخترا به ترسو بودنشونه

دختری که سوسک بکشه به درد زندگی نمیخوره !

******************

تو چه با صلابت و قاطع حکم می دهی که :

حواست را جمع کن !

و من می مانم که چگونه جمعش کنم؟

وقتی تمامش پیش توست !

*************

نیمه ی گمشده ام نیستی که با نیمه ی دیگر به جستجویت برخیزم

تو تمام گمشده ی منی !

***************

آدم 30 متر زیر خط فقر باشه ولی 1 سانت زیر خط فهم نباشه !

*************

1000 مرتبه ،900 جمله ی عاشقانه را در 800 جای مختلف ، به 700 زبان ، پیش 600 نفر تکرار کردم. 500 نفر ، 400 بار آن را به 300 زبان در 200 برگ ترجمه کردند.آن را 100 بار برای تو در 90 روز ، روزی 80 دقیقه خواندم. 70 جمله را تو ،60 بار در 50 روز ، روزی 40 بار برای خودت تکرار کردی. 30 بار آن را آموختی و پس از 20 ساعت، 10 بار از تو 9 سوال کردم. 8 مرتبه به 7 سوال آن 6 بار در فاصله ی 5 دقیقه جواب دادی . 4 مرتبه تو را در 3 جای مختلف دعوت کردم. 2 ساعت از تو خواهش کردم تا یک مرتبه ! بله ، فقط 1 مرتبه بگویی :

دوستت دارم!

****************

[ قبل از ازدواج ] مرد قبل از خواب به حرف هایی می اندیشد که شما گفته اید !
[ بعد از ازدواج ] مرد قبل از این که شما حرف بزنید به خواب می رود !
“هلن رولان”

******************

شونه ی آدم که هیچی …

یه شونه ی تخم مرغ هم پیدا نمیشه سرمونو بذاریم روش یه دل سیر گریه کنیم !

*******************

قله ای که چند بار فتح شود روزی تفریحگاه عمومی می شود ! مواظب دلت باش …

*************

کوچ پرنده به من آموخت....

وقتی هوای رابطه سرد است

باید رفت !

*****************

آغوش کسی را دوست بدار که بوی "بی کسی" بدهد، نه بوی "هرکسی"

*****************

بعد از خواندن این جمله متوجه می شوید که که مغزتان اجازه خواندن “که” دوم را به شما نداده است !

*****************

شیشه ای باش اما به همه بگو از سنگم ....

مردم این زمانه همه به دنبال شکستنند!

*****************

گاهی آدم های تنها خیلی خوش شانس هستند چون کسی را ندارند تا از دست بدهند

*****************

به نیوتون بگویید هر عمل را عکس العملی نیست...
اگر بود این همه عاشقانه های من بی جواب نمی ماند!!

 

*****************

کاش بجای تفکیک کردن پسرا و دخترا ، یکی مـــیومـــــد مـــــردا را از نامــــــردا جـــدا مـــیکرد ...

 

*****************

بودن باکسی که دوستش نداری و

نبودن باکسی که دوستش داری

هردو رنج است

پس اگر همچون خود نیافتی مثل

خدا

تنها باش

*****************

لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟

گفت: از بی ادبان

گفتند: قبل از اینکه ادب بیاموزی از کجا تشخیص دادی اونا بی ادبن؟

گفت: خب دیگه خفه شین !

 

*****************

نه کوه به کوه می رسه ، نه آدم به آدم ! حقتون رو همون موقع که دم دستتون هست ، بگیرین !

*****************

ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺁﺯﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ

*****************

ز هشیاران عالم هر که را دیدم، غمی دارد
دلا دیوانه شو، دیوانگی هم عالمی دارد

*****************

آدمها می ترسند که بزرگترین رویاهایشان را برآورده کنند، چون یا به این می اندیشند که سزاوار آن نیستند و یا اینکه از عهده ی آن برنمی آیند.

*****************

به بعضیا باید گفت :


عزیزم اگه برام بزرگ شده بودی ، فقط به خاطر خطای دیدم بود !

*****************

تو خونه ای که بزرگترها کوچک شوند؛ کوچکترها هرگز بزرگ نخواهند شد . .

 

1 - هر وقت از تنهایی لذت نمی برید ازدواج کنید آن وقت حتما از تنهایی لذت می برین!

2 - هنوز دروغهایت را در گنجه دارم. گاهی باورشان می کنم و باز عاشقت می شوم!

3 - این آقایون محترم همچین می گن دخترای امروزی آشپزی بلد نیستن، خونه داری بلد نیستن، یکی ندونه انگار خودشون مثل مردای قدیم میرن از صبح کار می کنن تا بوق سگ! بابا شماهارو که باید با بیل ساعت 12 از زیر پتو بیرون آورد.

4 - قدیما ظرف یکبار مصرف نبود...

دختر همسایه دوبار میومد، یه بار نذری میاورد، یه بار میومد واسه ظرفش، آدم فرصت فکر کردن و تصمیم گیری داشت.... بعد میگن چرا آمار ازدواج پایین اومده!

5 - نمی خواهم بعد از مرگم به احترامم یک دقیقه سکوت کنی

اکنون که زبانت نیش دارد دهانت را ببند

6 - مدرسه: سه سیب داریم، دو تای دیگر از علی می گیریم، حالا چندتا سیب داریم؟

مشق شب:  یک هندوانه سه کیلویی را بین پنج نفر تقسیم کنیم به هر یک چه مقدار می رسد؟

امتحان: علی 12 موز دارد، قطار او هفت دقیقه تاخیر دارد، وزن خورشید را حساب کنید!

7 - آرزو دارم یک بار... فقط یک بار دیگه برگردم به دوران مدرسه ساعت انشاء، بهم بگن موضوع انشاء: هرچه می خواهد دل تنگت بگو...! یا مثلا موضوع آزاد.

اونوخ بجای نوشتن از فواید درخت و درختکاری خیلی حرفا واسه نوشتن داشتم.

8 - یه نفر با چشما و گوشای کاملا بسته در اداره های دولتی فقط از روی بو و رایحه موجود در فضا میتونه ساعت رو حدس بزنه

بوی دهن : 8 الی 9 صبح

بوی نون و خیار : 9 تا 10

بوی عرق: 10 تا 12

بوی جوراب : 12 تا 1

بوی میکس عرق ، جوراب ، گلاب : نماز ظهر

بوی نهار :1 تا 2

بوی آروغ:2 الی 3 بعدازظهر

9 - از قلبم پرسیدم:
چه کنم وقتى دلم تنگ است و دستم کوتاه؟
جواب داد:
من کارم خون رسانى به بدنه،از من شر و ور نپرس!!

10 - همه ی حیوونا رو کردیم تو باغ وحش...
 بقیه شونم پرورش میدیم میخوریم یا با پوستشون لباس درست میکنیم یا برای سرگرمی شکار یا صیدشون میکنیم..
و بر این باوریم که ما اهلی ایم و حیوونا وحشی

11- دقت کردین: تو تاکسی کرایه ماشین آقایون همیشه توی اون جیبیه که کنار یه خانومه!؟

12 - امروز رفتم از دستگاه خودپرداز پول بگیرم مبلغ رو زدم 50000 تومان
یه 10 هزار تومنی داد!
سه تا پنج هزار تومنی داد!
پنج تا دو هزار تومنی داد! پونزده تا هزاری!
یه لحظه دلم واسه دستگاه سوخت، نزدیک بود پولو برگردونم تو دستگاه!
طفلی خودشو کشت 50 تومن منو جور کرد!

13- معنی چراغ زرد راهنما در دنیا: از سرعت خود بکاهید و آماده توقف شوید!
معنی چراغ زرد راهنما در ایران: بدو گاز بده تا قرمز نشده رد بشیم!

14 - نویسنده جوانی از جرج برنارد شاو پرسید: «شما برای چی می نویسید استاد؟» برنارد شاو جواب داد: «برای یک لقمه نان.» نویسنده جوان گفت: «متاسفم. برخلاف شما ما برای فرهنگ می نویسیم» و برنارد شاو گفت: «عیبی ندارد پسرم. هرکدام از ما برای چیزی می نویسیم که نداریم.»

15 - اون دنیا خدا نمی‌پرسه مدل ماشینت چی بود؟ می‌پرسه چندتا پیاده رو سوار کردی؟
(قابل توجه دختر خانومهایی که نمیدونن نیت پسرها الهیه)

16 - دارم سعی می کنم همرنگ جماعت شوم،

آهای جماعت...

میشود کمکم کنید؟؟؟؟؟؟
شما دقیقا چه رنگی هستید؟!

17 - روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو 3 پند می دهم که کامروا شوی:
اول این که سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری!
دوم این که در بهترین بستر و رختخواب جهان بخوابی!
سوم این که در بهترین کاخها و خانه های جهان زندگی کنی!!!
پسر لقمان گفت ای پدر ما یک خانواده بسیارفقیر هستیم چطور من می توانم این کارها را انجام دهم؟
لقمان جواب داد:
به سختی...!!


18-یکی از ایرادای ِ موبایل اینه که وقتی ییهو قطع می کنی صدای ِ کوبیده شدنِ گوشی اون ور نمی ره...!!!
از مسئولین تقاضا میکنم هرچه سریعتر به این موضوع رسیدگی کنن
خوب من دلم میخواد طرف حس تنفر و لمس کنه ....

19-خدایا پاره شدیم از خوشحالی و زندگی مرفه!! دو دقیقه روی بقیه ی کشورها تمرکز کن!!!

20 - مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید
شوهر خوب مگر گیر کسی می آید ؟

(خواهر حافظ)

21-یه دوست دارم، وقتی تازه ازدواج کرده بود، مارو که میدید، همش بهمون پوزخند می زد،
الان دوسال گذشته، مارو که می بینه بغض می کنه ...

22 -دوره ، دوره آدم هایی ست که همخواب هم می شوند ولی هرگز خواب هم را نمی بینند . . .

23- باورم نمیشه
فکر کنم بابام گنج پیدا کرده.
هم نون خریده هم گوشت ، هم مررررررررررررررررغ !!!!!!!!!!!!!!!

24 - هرگز توان گروه های وسیع آدم های احمق را دست کم نگیر!

25-سخت ترین مرحله در درمان و ترک بیشعوری، همان مرحله نخست است؛
 یعنی پذیرفتن بیشعور بودن...!

26 - وقتی به کسی بطور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد می کنید در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت: «شخصی برای زندگی» یا «درسی برای زندگی»...

27 - کی میگه آقایون احساسات ندارن؟ من خودم بارها و بارها دیدم احساس تشنگی کردن، شاید باورتون نشه ولی احساس گرسنگی هم می کنن!

28 - روش اعتراض ماها رو دقت کردین چقدر باحاله؟فردا اگه بگن مرغ شده کیلویی 100 هزار تومن، جوک های بیشتری می سازیم و کاریکاتورهای بیشتری می کشیم، همین!!!

29 - درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند
مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند . . . 

30 - مسخره ترین سوالی که میشه از یکی پرسید:
- میتونم بهت اعتماد کنم ؟!
در تاریخ حتی یک مورد هم نوشته نشده که کسی در پاسخ گفته باشد : نه من صلاحیت ندارم و آدم امانت داری نیستم!
این را باید بفهمید نه اینکه بپرسید!!!


31- بعد از سالها جستجو و نیافتن نیمه ی گم شده به این نتیجه رسیدیم

خدا ما را کامل خلق کرده نیمه میمه نداریم ...

32 - " برای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم ، اکنون برای خوب به پا کردن آنچه که می دانم ، احتیاج به جوانی دارم " . . .

33- دقت کردین؟

 انسان درختان را قطع می کند و با آن کاغذ می سازد و روی کاغذ می نویسد درختان را قطع نکنید..

34- خدایامارو ببخش که در کار خیر

یا "جار"  زدیم...

یا "جا"  زدیم...

35 - ثبت احوال در شناسنامه ام

همه چیز را ثبت کرده

جز احوالم ....


36 -اگر درد داری تحمل کن

روی هم که تلنبار شد

دیگر نمیفهمی کدام درد از کجاست

کم کم خودش بی حس میشود!!


37 - کاش گوگل انقدر پیشرفت کنه که وقتی می نویسی "دختر همسایمون " درجا بره تو ویکی پدیا شمارشو با عکساش برات بیاره..

این دانشمندا چه غلطی میکنن من نمی دونم!!!!!!؟38 - وفادارترین زن ها نه موطلایی ها هستند، نه مو خرمایی ها و نه مو مشکی ها. . . بلکه مو خاکستری ها هستند!

 چارلی چاپلین 39 - کسانی که شما را دوست دارند ، حتی اگر هزار دلیل برای رفتن وجود داشته باشد ، هرگز رهایتان نخواهند کرد.
آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت.

40 - مایکل شوماخر چندین سال متوالی در مسابقات اتومبیلرانی "فرمول یک" در دنیا اول شد.

وقتی رمز موفقیتش را پرسیدند، در جواب گفت:

تنها رمز موفقیت من این است که زمانی که دیگران ترمز می گیرند، من گاز می دهم ...

((تصمیم بگیر وقتی که دیگران مرددند))

41) شادیهایم هدیه به تو ....

اندک بودنش را خرده مگیر ....

این ، تمام سهم من از روزگار است ...


42)) در مسابقه بین شیر و گوزن ، بسیاری از گوزن ها برنده میشوند

چون شیر برای غذا می دود و گوزن برای زندگی

پس

” هدف مهم تر از نیاز است "43 )) دیشب که نمیدانستم برای کدام یک از درد هایم گریه کنم کلی خندیدم . . .44) تو را به خدا....اگر جایی دیدی "حقی" می فروختند .....برایم بخر....تا در غذا بریزم....

ترجیح  می دهم خودم قبل از دیگران حقم را  بخورم !

45)) فکر کنم ما تو نسخه رایگان دنیا زندگی میکنیم

اون قسمتهاش که به بقیه حال میده برای ما کار نمیکنه !


46)) بیر گورچین تک ، دن سیزلمیشم
بلبلم یازدا چمن سیزلمیشم
اوز دیاریمدا وطن سیزلمیشم
هیچ بیلیرسن نجه سن سیزلمیشم؟؟

47)) نعره های هیچ شیری ، خانه های چوبی را خراب نمی کند
من از سکوت موریانه می ترسم !!


48)) یه گوسفند رو سوار یه پورشه کن، خود به خود خوش تیپ،خوش استایل، مرد زندگی، شاهزاده رویاها و فرد ایده آل 95% دخترها میشه!
والا !

49)) دیروز رفتم بقالی...
 یه بسته هوا خریدم...
 کارخونه ی نامردِ از خدا بی خبر ، چند تا تیکه چیپس هم انداخته بود توش....!!!

50 ))اعتبار آدم ها، به حضورشان نیست، به دلهره ای است که در نبودشان حس می شود.

51)) عجب زمانه ای شده  !!!!!!!!!!!!!!!!!!

گذشت هم درگذشت ....

بابا آب داد دیگر افسانه شده .... بابا را هم ایزوگام کردند.....

سعدی کجایی؟ ... بنی آدم ابزار یکدیگرند!!!


52)) یادش بخیر ....
یه زمانی دروغگو دشمن خدا بود !!!


53)) برای کشتن یک پرنده یک قیچی کافیست لازم نیست آن را در قلبش فرو کنی یا گلویش را با آن بشکافی.
پرهایش را بزن ...خاطره پریدن با او کاری می کند که خودش را به اعماق دره ها پرت کند!

54))بیچاره سنگی که با دست کودکی پرتاب میشود...

 می ماند،دل کودک را بشکند یا بال  گنجشک را!

55)) چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگ است . .

56))تلاش کنیم ندیدنی ها را ببینیم ....

دیدن آنچه که همه می بینند ، هنر نیست

57)) سخت ترین مرحله در درمان و ترک بیشعوری، همان مرحله نخست است؛ یعنی پذیرفتن بیشعور بودن...! 

58))

دست های کوچکش

به زور به شیشه های ماشین شاسی بلند حاجی می رسد

التماس می کند : آقا... آقا " دعا " می خری؟

و حاجی بی اعتنا تسبیح دانه درشتش را می گرداند

و برای فرج آقا " دعا " می کند

 

 

کاش میدانستی دلتنگ رفتنم ...!! آنگاه دیگر نمی پرسیدی " حالت " چطور است...؟؟

می پرسیدی " بالت " چطوراست...؟؟

همین که هستی ،،

همین که در سرای دلم راه میروی ،،

همین که گاهی پناه واژه هایم می شوی ....

کافیست برای یک عمر آرامش!

باش ...

حتی همینقدر دور

هرکس به طریقی دل ما می شکند!

 

اما تو خیلی خلاقیت به خرج دادی، 

 

آفرین.دل به دلم که ندادی ، پا به پایم که نیامدی ، دست در دستم نگذاشتی ،
سر به سرم دیگر نگذار که قولش را به بیابان داده ام !

 

نظرات  (۳۱۴)

نگات گرم ودلت شاد و وجودت بی بلا باشد

الهی هرکجا هستی ،نگهدارت خدا باشد

 

روی جعبه دلم نوشتم شکستنی ها شکست. هرجور مایلید حمل کنید! "
مدتهاست نه به امدن کسی دلخوشیم نه از رفتن کسی دلگیر.بی کسی  هم عالمی دارد..

منم همینطور، مثل بی اسم....

پاسخ:
تقصیر خودتونه دیگه ....
ازکجا میدونید؟؟؟؟پس بی زحمت یه کلاس جبرانی واسه تجدیدیها بذارید...!!!!!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ:
چشم دل باز کن که جان بینی ....
آنچه نادیدنیست ، آن بینی
چطور؟؟؟؟؟چرا؟؟؟
پاسخ:
گفتند وصالش به دعا باز توان یافت .....

عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت ....
باران همیشه میبارد امامردم ستاره را بیشتر دوست دارند»نامردیست ان همه اشک رابه یک چشمک  فروختن.......

۲۰ تیر ۹۲ ، ۱۶:۴۹ شمع خاموش


بچه کـــه باشی

از نقـــاشی هایت هم

می تـــوانند به روحــــــیات و درونیـاتت پی ببرند

بــــــزرگ کـــِه می شــــوی

از حـــرفهایت هم نمیفهـــند

توی دلــــــــت چه خــبر است
..........

دل نه اجبار می فهمد ، نه نصیحت ، آن که لایق دوست داشتن است را دوست دارد
 همیشه دلتنگی به خاطر نبودن کسی نیست
                        گاهی بخاطر بودن کسی ست
                        که حواسش به تو نیست ..........

عطرهای ناب وخوب حتی شیشه ی خالیشان نیز بوی خوب میدهند مانند جای خالی تو !!که یک دوست خوبی....
لطیفه ها چرا حذف؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ:
ببخشید . دستم خورده بود حواسم نبود . مرسی
دریاباش  که بعضیها از باتوبودن لذت ببرند ویادت باشه همه کس هم لیاقت تورو ندارند.وخودتو مروارید هر صدفی نکن..

آنقدر تنها شدم که اگه یه پشه بیاد تو اتاقم عمرا بزارم بره بیرون!!!
الهی...چه بیصدا وبیحساب میبخشی وما چه حسابگرانه تسبیح وذکرمان را می شماریم،"شب قدر " شب بیدار شدن است نه بیدار ماندن....!  ای بیدار شدگان : برای ما در خواب ماندگان  دعا کنید...! التماس دعای  فراوان..
پاسخ:
فوق العاده بود ....
خواهش. التماس دعا از کسانی که  بر بیدارماندنمان همت میکنند.
۰۸ مرداد ۹۲ ، ۱۰:۵۰ آنا شبستری

که بارها او را بخشیدی و نفهمــــید ،
تا این بار در آرزوی بخشش تو باشد !

گاهی نباید صبـــر کرد ...
باید رها کرد و رفت تا بدانند ،
که اگر ماندی ، رفتن را بلد بوده ای !

گاهی بر سرکارهایی که ،
برای دیگران انجام میدهی ، 
باید منت گذاشت ...
تا آن را کم اهمیت نداننــــد !

گاهی باید بد بود برای کسی ،
که فرق خوب بودنت را نمی داند !

و گاهی ...
باید به آدمها از دست دادن را متذکر شد !
آدمها همیشه نمی مانند ...
یکجا در را باز می کنند ...
و برای همیشه می رونـــد

 

خدایا خیلیا دلمو شکستن

شب بیا با هم بریم سراغشون

من نشونت میدم تو ببخششون!

اوصبرخواهداز من   
بختی که من ندارم 
من وصل خواهم از وی 
قصدی که او ندارد
بعد از سالها جستجو و نیافتن نیمه ی گم شده به این نتیجه رسیدیم

خدا ما را کامل خلق کرده نیمه میمه نداریم ...


زمین قانون عجیبی دارد،

هفت میلیارد آدم

و فقط با یکی از آنها

احساس تنهایی نمی کنی

و خدا نکند که آن یک نفر

تنهایت بگذارد،

آن وقت حتی با خودت هم

غریبه می شوی.
 

 

اسمش را میگذاریم

 

دوســــــــــــــتِ مــــــــــــــجازی

 

اما آن سو یک آدم حقیقی نشسته خصوصیاتش را که

نمیتواند مخفی کند

وقتی دلتنگی ها و آشفتگی هایش را مینویسد

وقت می گذارد برایم ، وقت می گذارم برایش

.

.

نگرانش میشوم

دلتنگش میشوم

دوستش دارم

.

.

وقتی درصحبت هایم

به عنوانِ دوست یاد میشود

مطمئن میشوم حقیقی ست

.

.

هر چند کنارِهم نباشیم

هر چند صدای هم را نشنیده باشیم

هر چند همدیگر را ندیده باشیم

.

.

من برایش سلامتی و شادی آرزو دارم

هرکجا که باشد مهم نیست

مهم آن است که من همیشه به یادش خواهم بود

و یاد و تمام خاطراتش در خاطرم خواهد ماند

.

.

برای همیشــــــــــــــه

من و خیال تو باز به هم رسیده ایم ! سر در آغوش هم . . . بغضی گنگ . . . هق هق هایی بی صدا . . . دقیقه هایی زرد . . . کاش می دانستی خیال تو در این سوی تنهایی با من چه می کند

 

دنیای قشنگی نیست ! انسان ها مثل رود جاریند....زلال که باشی سنگ هایت را می بینند، برمیدارند و نشانه میروند درست به سمت خودت 
کاش میشددرعبورعابران      
ردچشمان توراپیداکنم
درنگاه ساکت ایینه ها
نازچشمان تورامعنا کنم.
به سلامتی تنهایی که هر وقت بهش خیانت کردم باز امدسراغم.
به دنیا آمد تا دختر کسی شود ، ازدواج کرد تا همدم کسی شود
بچه دار شد تا مادر کسی شود ، برای همه کسی شد، اما خودش بیکس ماندچه دنیای ساکتی … دیگر صدای تپش قلبها غوغا نمیکند … بی گمان همه شکسته اند

دلم به حالی پسری سوخت که وفتی گفتم کفش هایم را خوب رنگ کن ، گفت خاطرت جمع باشد مثل سرنوشتم برایت سیاه میکنم …
من خویشاوندهر انسانی هستم که خنجری در استین پرورش نمید هد...

توىِ “زندگــ ــ ــ ــیت” جــزءِ اون دسته از اَفـــ ـــرادى باش که :
اگه یکی از پُشت چشماتو گرفت ، فقط یه نفر تو ذهـــنت بیاد ، نه چند نفر !

تـﻨﻬــــﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺧﺮﺟــــﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺟـــﺎﺭﯼ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺫﻫــــﻦ ﺩﯾــــﮕﺮﺍﻥ
ﺍﺳﺖ ....
ﭘﺲ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﺭﯼ ﺷــــﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﺧﻨــﺪﻩ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﻧﺸـــﺎﻥ ﻧـــــــﻘﺶ
ﺑــــﺒﻨﺪﺩ ...
ﻧﻪ ﻧـــــــﻔﺮﺕ ﺩﺭ ﺩﻟﺸـــــــﺎﻥ


به نفست امان نده، یک گناه هم خطرناک است چرا که اگرروباه رابرای بردن مرغی ببخشی گوسفندانت راهم خواهد برد…

یک نظر دارم البته اگر سازنده باشه عمل کنین ، تو وبلاگتون ازین فلش های بالابر بزنین تا راحت تر بشه دیگه این ماوس رو هی باید بکشیم اینور و اونور .... البته من خیلی سختمه چون با ماوس کار نمیکنم
پاسخ:
معمولا چون اسکریپتهای جاوا ، بخصوص اونهایی که از خارج از سرویس وارد می شوند زمان لود شدن اولین صفحه را بشدت بالا میبرند و هزینه بالایی را به کاربرانی که از اینترنتهای حجمی استفاده میکنند تحمیل میکند، سعی شده است از چنین اسکریپتهایی کمتر استفاده شود.
سلام، خسته نباشید
نمیدونستم .... جدی؟ ولی اینترنت من حجمی نیست.... هر جور صلاحه ولی اینجوری بهتر میشه 
موفق باشید......

بارالها بال پروازم ببخش،روح آزاد سبکبارم ببخش

قدر بشناسید مستان آخرین پیمانه را
ساقی امشب میکند تعطیل این میخانه را 
گوی به مهمانانکه  مهمانی به پایان رسید.
خورده یا ناخورده ، باید ترک کرد این خانه را.
پیشاپیش عید سعید فطر مبارک

نظر شما چیست؟

تعریف شما از خوشبختی چیست؟

این منم پروردگار مهربانت....خالقت...اینک صدایم کن مرا...با قطره اشکی 

به پیش آور دو دست خالی خود را........با زبان بسته ات کاری ندارم 

لیک غوغای دل بشکسته ات را من شنیدم 

غریب این زمین خاکی ام........آیا عزیزم حاجتی داری؟ 

به نجوایی صدایم کن..بدان آغوش من باز است..بگو جز من کس دیگر نمیفهمد
برای اینکه بشر بتواند  در دنیا خوشبخت زندگی کند باید از قسمتی از توقعات خود بکاهد.

 

خوشبختی یعنی اینکه خداوند آنقدر عزیزت  کند که مایه

 

 آرامش دیگری شوی

سعادت  دیگران  بخشی  مهم از خوشبختی  ماست 

موریس  مترلینگ


وقتی که در قلب اناری زندگی می کردم صدای دانه ای را شنیدم که می گفت:«در آینده درخت بلندی خواهم شد که باد در میان شاخه هایم آواز خواهد خواند و خورشید روی برگهایم خواهد رقصید و من در گذر فصل ها نیرومندتر و زیباتر خواهم شد!»

دانه ی دیگری گفت:«ای رفیق !چقدر نادانی!زمانی که من مانند تو کوچک بودم چنین خیالاتی در سر میپروراندم. اما پس از اینکه قادر به سنجش همه چیز با معیار عقل شدم دریافتم که همه ی آرزوها و رویاهایم بیهوده بوده است.»

سومین دانه گفت:«اما من چیزی در خودمان نمی بینم که چنین آینده ی بزرگی را پیشگویی کند.»

دانه ی چهارم گفت:«اگر آینده ی ما بهتر از امروز نباشد پس زندگی بیهوده ای خواهیم داشت.»

پنجمین دانه گفت:«چرا بر سر آینده ای که هنوز نیامده است مجادله کنیم در حالی که نمی دانیم امروز چه خواهد شد!»

ششمین دانه گفت:«تا ابد همین گونه باقی خواهیم ماند.»

هفتمین دانه گفت:«من آینده را به روشنی می بینم اما نمی دانم چگونه آن را بیان کنم.»

سپس دانه ی هشتم نهم دهم و دیگر دانه ها نیز به سخن در آمدند و بدلیل صداهای بسیار دیگر

نتوانستم چیزی بفهمم.پس در همان روز انار را ترک کردم و در درون «به» ساکن شدم!جایی که دانه هایش کم است و در سکوت و آرامش زندگی می کنند!

ازکتاب پیامبر و دیوانه

جبران خلیل جبرانبه طناب باریک بشریت می نگرم .. مرا لمس کن .. ذهن سردم را درک کن .. و ببین آنچه را که دیده ام .. سرگیجه .. غوغایی ست در سرم .. لاشه های مغز خواهان نابودی اند .. من باش .. و بچش طعم سرما را ...
در فراسو .. بر بالای قله ها .. می توان پوچی را فهمید .. یافتم معنای تو خالی انسان را .. دگر انسان نیستم .. قلب سردم را گرم کن ...
جنگل ها بر من سخن از جدایی می گویند .. مردی با ذهنی سرد .. قلبی مجنون .. خود را به دیوار محکم صنعت می کوباند .. می چشم از رودخانه سرد طبیعت .. جاودانگی تاریک .. جاودانگی طبیعت .. آسمان خاکستری بر من لبخند می زند .. دگرگون با جهان پیوند می خورم .. از انسان گسستم .. حیواناتم با من همراه می شوند .. و من در سرمای زیبایی جاودانه .. با موجوداتی دگرگون پیوند می خورم ...
به طناب باریک بشریت می نگرم .. به پوچ ...
پایانی نیست .. اسلحه خالی ست .. نابودی خویشتن ناممکن .. تا ابد بزی ...
به طور کلی، می‌توانیم بگوییم که خوشبختی یک تصمیم است. خوشبختی شما تصمیم شما برای به دست آوردن آن است. 

دلها همه بهاران شد از شمیم باران
مه رخ نموده امشب در عید روزه داران

هر کس که در دعایش یادی کند ز یاران
شیرین تر از عسل باد کامش به روزگاران
طاعات و عباداتتون مورد قبول حق و عیدتون مبارک ...............
پاسخ:
ممنونم. من هم برای شما و تمام خوانندگان فهیم وبلاگ آرزوی قبولی عبادات دارم
چهار فضیلت آدم والا عبارت است از : دلیری ، درون بینی ، همدلی و تنهایی که گرایش به آنها سبب پاکی می شود.
فریدریش ویلهلم نیچه

 .... ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ


   نه مثل جبر...


   نه مثل هندسه ...!


   نه ﻣﺜﻞ ۱ منهای ۱


  ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ۰ ﻣﯿﺸﻮﺩ


   ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ


   مثل نیمکت آخر...


   زنگ آخر...


   ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ


   ... ﻣﺪﺍﻡ ﺭﻭﯼ ﭼﻮﺏ ﺣﮏ ﻣﯿﮑﺮﺩ


   مرا یاد بگیر....!


نمیدونم بعضیها توی دلشون چنددست مبل دارند که هر روز یک نفربه دلشون میشینه !!!!!!!!!!!!!

 سه چیز را برای هیچکس آرزو نمیکنم ...   تنهایی‌ ...  سه روز بارانی ...  و این دو سوال ، میایی ؟؟ نمیمانی؟؟


     بر باد رفته

                                    ***********************

ای شنیــدم که شبی بر سر مد                                 دختــری بـــا پـــدرش بود به جنگ

پـدر از روی نصیحـت مـی‌گفت                                  کـــه مـکـن پیـــروی از راه فرنــگ

مــرو از خــانـه بـرون بـی‌چادر                                   بــرتــن خویـش مــکن دامــن تنگ

ای بسا گـرگ که در جامه میش                               بهـــر صیــد تــو نـــوازد آهنـــگ

نکننــد ایــن دغــلان از دغلی                                   بهــر اغفـــال تــو یـک لحظه درنگ

دختــر از روی تعــرض گفتش                                   آنچــه تــو گویـی بـود جمله جفنگ

  بـا خــاموش دگـر یــاوه مــگو                                   کــه تــو پیـــری و بــری از فرهنگ

مــدتی شــد سپری زن جریان                                 تا که یک شب پسری گوش به زنگ

بــا سخنـهای زیبنـدة عشــق                                  بــا بیــانــات دل انگیــز و قشنـگ

همچو آهو به سخن رامش کرد                                از ره حیلــه چـــو روبـــاه زرنـــگ

گــوهر عفـت او را زد و بــرد                                       کـــرد دامـــان وی آلــوده بـه ننگ

همچنانی که به خود می‌بالیـد                                 زیرلـــب زمـــزمــه کـرد این آهنگ

صید با پای خود افتاد بـه دام                                   مــرغ با میــل خــود افتـاد به چنگ

پاسخ:
یعنی توپخانه چادری ها غوغا کرد امروز هاااااااااااااااااااااااااااااا

بارش سنگین آتشبار تا این لحظه فقط سکوت مخالفین رو در پی داشته و بس .......

ایول

نمونه اصلی این شعر رو من تو همین وبلاگ به عنوان شعر روز مادر گذاشتم

http://shabestari.blog.ir/post/87
خود رانرنجان انکه بودنت را قدر ندانست لایق حضور  در فکرت هم نیست..
خود رانرنجان انکه بودنت را قدر ندانست لایق حضور  در فکرت هم نیست..
ببخشید مریم خانوم،همچنانی که به خود میبالید؛یعنی خودش میخواست اینطوری بشه؟!
پاسخ:
فکر کنم منظورشون اون آقاهه بوده که بخودش می بالیده . درسته؟
بله متوجه شدم.ممنون
———–
———–
———–
گاه می توان برای عزیزی چند سطر سکوت یادگار گذاشت،تا او در خلوت خود هر طور که خواست آنرا معنا کند.

روزها نمی گذرند،
ما میگذریم
از هم
و هیچکس سوالى نکرد
حداکثر سرعت مجاز
چه بود . . !

 اگر خدا دعاهای شما را مستجاب کند  ایمانتان  را افزایش داده و اگر با تاخیر مستجاب کند صبرتان را زیاد کرده واگر مستجاب نکند چیزی بهتر برایتان  در نظر دارد.

۲۱ مرداد ۹۲ ، ۱۷:۰۰ مریم ا ----------------- آقا یا خانوم بی سواد!!!!
متوجه منظورتون نشدم ، میشه واضح بفرمایین؟؟؟
آقای راضی لطف کنین زیر هر یک از نظرهای افراد یک گزینه اضافه کنین تا بتونیم به راحتی زیرش نظر بدیم و مطلب بنویسیم اینجوری بحث ها هم به نتیجه میرسن.....  ممنونم 
پاسخ:
این کار به اختیار من نیست مریم خانم. البته میتونم کد جاوا اسکریپت براش بنویسم و برای سرویس دهنده ارسال کنم. اگر قبول کنن بسیار پیشنهاد جالبیه

دلم به بهانه ندیدنت گریست

.....بگذار بگرید و بداندهر چه خواست همیشه نیست . . .


ساده بپوش!ساده راه برو....
اما در برخورد با دیگران ساده نباش...!
زیرا سادگیت را نشانه میگیرند، برای در هم شکستن غرورت . . .

شنود  دیگه گیه؟ اصن خوب دقت کردین ؟؟؟طرفدار محکم  ریس جمهوره ثابق هست!!!!؟؟؟
پاسخ:
سلام
اولا که نازی خانم از شما بعیده
نوشتین ریس جمهوره ثابق !
یک عبارت و سه تا غلط املایی؟؟
درستش "رئیس جمهور سابق" هست
در ثانی این وبلاگ جزو معدود وبلاگهای هست که کپی کار نیست ، تولید کننده ی مطلبه ، نویسنده هست و این کارش ارزشمنده . طرفدار رئیس جمهور سابق بودن هم که جرم نیست و من هم هیچوقت ادعای ضدیت با رئیس جمهور سابق یا طرفداری از رئیس جمهوری فعلی نکردم . هر کس کار درستی انجام بده من به مقدار کار درست طرفدارشم و هر کس کار نادرستی انجام بده باز هم به همون مقدار ازش انتقاد میکنم

سلام

اولا که تو کامنت ها غلط املایی مرسومه وشما از هیچکدوم خرده نمیگیرین الا از .....

ثانیا شم رو  نمیگم تا اینکه  خودتون فرصت کردین ومطالب و نظرات و جواب هارو خوندین متوجه میشین منظور منو.

پاسخ:
خوب از یه جایی باید شروع کرد دیگه . حساسیت رو مدارج علمی بالا بیشتر است
ای کاش باز معلمی بودوانشایی می خواست.... که روزگار خود راچگونه گذراندید؟؟؟؟؟؟؟تابرایش  به جای چندسطر چنددفترچه دردودل کنم.....!!!!!!!!!!!

از دشمن خود یکبار بترس و از دوست خود هزار بار 

چارلی چاپلین 
یک بار که تنها بمانی
یک بار که بشکند
دلت ,غرورت, اعتمادت
همین یک بار ها کافیست تا یک عمر
از پشت نگاهی ترک خورده به آدمها بنگری
انقدر تیز و برنده میشوی که
باید تابلوی ورود ممنوع را به خودت نصب کنی.

ایمان داشتن در زندگی به این معنا نیست که....
کشتی شما با آبهای خروشان و دردسر ساز مواجه نخواهد شد، 
بلکه به این معنا است که کشتی شما هیچگاه غرق نخواهد شد!

انسان و انسانیت ، شکافی عمیق بین صفت و موصوف !!!
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است

شخصی نزد طبیبی رفت و گفت : دردی دارم آن راعلاج کن
طبیب پرسید  چه دردی داری ؟ 
مریض گفت : چند روز است که موی من درد می کند!
طبیب پرسید : امروز چه خورده ای ؟
مریض گفت : نان و یخ!
طبیب گفت : سبحان الله  نه دردت به درد آدمیان می ماند و نه غذایت به غذای عالمیان! 

***** *

گویند چون خزانه ی انوشیروان عادل را گشودند، لوحی دیدند که پنج سطر بر آن نوشته شده بود: 
هر که مال ندارد، آبروی ندارد. 
هر که برادر ندارد، پشت ندارد. 
هرکه زن ندارد، عیش ندارد. 
هر که فرزند ندارد، روشنی چشم ندارد. 
هر که این چهار ندارد، هیچ غم ندارد! 

امروز که از خواب بیدار شدم از خودم پرسیدم :

زندگی چه می گوید؟
جواب را در اتاقم پیدا کردم،
سقف گفت : اهداف بلند داشته باش!
پنجره گفت : دنیا را بنگر!
ساعت گفت : هر ثانیه با ارزش است!
آیینه گفت : قبل از هر کاری به بازتاب آن بیندیش!
تقویم گفت : به روز باش!
در گفت : در راه هدف هایت سختی ها را هُل بده و کنار بزن!
زمین گفت : با فروتنی نیایش کن!
و در آخر، تخت خواب گفت : ولش کن بابا بگیر بخواب !!!!!!!


ممنون که حواست هست ...
ممنون که دوستم داری ...
ممنون که به رویم نیاوردی ...
ممنون که لبخند می زنی ...
ممنون که به موقع می آیی ...
ممنون که ... خدای منی ... !!!!!

گاهی حتی سالها حرف زدن کافی نیست!

با بعضی ها باید به سکوت رسید، به یک لبخند، به یک نگاه!

رهایشان کرد،
و با اطمینان به دست طبیعت سپردشان.

طبیعتی که در آن هر حضوری سایه ای،
هر صدایی پژواکی،
هر زهری پادزهری،
و هر عملی عکس العملی دارد.

باید گذشت، رها کرد، آرام بود و ایمان داشت،
که زندگی در دنیا بی حساب نیست...


افکارتان مشخص می کند روی چه فرکانسی هستید.احساستان به شما می گوید در حال حاضر فرکانستان برروی چیست.وقتی احساس بدی دارید شما فرکانستان بر روی دریافت چیزهای بد بیشتر ، و هنگامی که احساس خوب داریدقدرتمندانه چیزهای خوب را به سوی خود جذب میکنید.

"مهم نیست که چندتا اشتباه تا حالا انجام دادی،تو الان از کسانی که تا حالا هیچ تلاشی نکردند،جلوتر هستی."


نظرات وگمان هایت را تغییر بده اما به اصول و ارزشهایت وفادار باش؛
برگهایت را عوض کن اما ریشه هایت را دست نخورده نگه دار!


اگر میخواهی در زندگی موفق بشوی همیشه این عبارت را به یاد داشته باش:

چون دیروز،امروز و یک لحظه پیش شکست خوردی،به این معنا نیست که فردا نیز شکست خواهی خورد ،گذشته برابر آینده نیست............تنها چیزی که مهم است ،حال حاضر و کاری که در حال حاضر انجام میدهی 

زندگی کوتاه است ..
پس به زندگی ات عشق بورز ..

خوشحال باش .. و لبخند بزن .. فقط برای خودت زندگی کن و ..

قبل از اینکه صحبت کنی » گوش کن

قبل از اینکه بنویسی » فکر کن

قبل از اینکه خرج کنی » درآمد داشته باش

قبل از اینکه دعا کنی » ببخش

قبل از اینکه صدمه بزنی » احساس کن

قبل از تنفر » عشق بورز

زندگی این است ... احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر
U
۲۵ مرداد ۹۲ ، ۲۱:۰۰ حمید خان راضی !
یادتونه...
بچه که بودیم ، وقتی مریض می شدیم
وفتی آقا دکتره ، می پرسید...
بگو کجات درد داری؟ چته ؟؟؟
زل می زدیم به مامانمون؟!!

یادتونه؟!!
منتظر می شدیم تا اون بگه مریضی مون چیه؟؟...
و جواب دادن رو به اون می سپردیم؟...
چون که می دونستیم مادرمون، همون احساسی رو داره
که ما داریم ...
حتی از خودمون بیشتر ، دردمون رو احساس می کنه ...
حالا می خوام بگم اون روزها رو یادت میاد؟
خب ، تو جون شدی ، اون پیر شده!!!
حواست باشه بهش...
حالا وقتشه ، توام مثل بچگی هات اگه اون مریض شد...
حسش کنی!!!
حالا اون به تو نیاز داره ، حتی اگه حرفی نزنه...
مثل همیشه!!!
حواست بهش باشه....
حمیدخان! تکرارشدین؟؟؟؟ قانون کپی رایت چی؟
پاسخ:
نه . یه لحظه خودمو گذاشتم جای خوانندگان ببینم چی میکشن !

 

متنفرم از انسان‌هایی که دیوار بلندت را می‌بینند
ولی به دنبال همان یک آجر لق میان دیوارت هستند که،
تو را فرو بریزند…!
تا تو را انکار کنند…!
تا از رویـــت رد شـــوند !!!


از من به شما نصیحت
کسی که همیشه سعی میکنه بقیه رو شاد کنه
بیشتر از همه تنهاست
اون رو تنها نذارید
چون هیچوقت به شما نمیگه که بهتون نیاز داره …
.

آن کس که حقیقت را نمی داند ابله است، ولی آن کس که آن را می داند و پنهان می کند یک جنایتکار است

برتولت برشت
بسم الله الغفار
یقین دارم اگر گناه وزن داشت ،
اگر لباسمان را سیاه میکرد،
اگر چین چروک صورتمان را زیاد میکرد ،
بیشتر از اینها حواسمان به خودمان بود!
حال آنکه گناه قد روح را خمیده
چهره بندگی را سیاه
و چین چروک به پیراهن سعادتمان میاندازد.....


خاصیت دنیاست
که در اوج داشتن و خوشبختی 
دلهره ی « از دست دادن » پر رنگ تر است ....


خدا در دستی است که به یاری می گیری

در قلبی است که شاد می کنی

در لبخندی است که می نشانی

خدا با من است، با توست ...

خدایمان را آشکار کنیم

قــــــلـمت را بردار حمید خان راضی!
بنویس از همه خوبیها، زندگی، عشق، امید
و هر آن چیز که بر روی زمین زیبا هست
گل مریم، گل رز

بنویس از دل یک عاشق بی تاب وصال
از تمنا بنویس
از دل کوچک یک غنچه که وقت است دگر باز شود
از غروبی بنویس که چو یاقوت و شقایق سرخ است

بنویس از لبخند...
از نگاهی بنویس که پر از عشق به هر سوی جهان می نگرد

قــــــلـمت را بردار، روی کاغذ بنویس:
زندگـی با همه تلخی ها، شیریــن است …

پاسخ:
چه متن با احساسی
قلم رو برداشتم
اما اشک چشمانم اجازه ی نوشتن نداد ....
تنها یک آرزو داشته باش و آن اینکه : از درون ثروتمند باشی ....

دیروز باهوش بودم
به همین دلیل می خواستم دنیا را تغییر دهم
امروز عاقل هستم
پس خود را تغییر می دهم...

بنویس و بنویس ....
۲۸ مرداد ۹۲ ، ۲۰:۳۷ گاهی عمیقا مایلم ماهی باشم؛ماهی حافظه اش ۸ثانیه هست بی هیچ خاطره ای!‏
آنه
۲۸ مرداد ۹۲ ، ۲۰:۴۵ من نگویم ک مراازقفس آزادکنید_ماده ای درقفس انداخته دلم شادکنید!(قناری حافظ)‏
آنه

نه با کسی بحث کن، نه از کسی انتقاد کن! هر کی هر چی گفت، بگو حق با شماست و خودت را خلاص کن
آدم‌ها که عقیده‌ات را می‌پرسند، نظرت را نمی‌خواهند،
می‌خواهند با عقیده‌ی خودشان موافقت کنی، بحث کردن با آدم‌ها بی‌فایده است!


هی میگین رزمنده جانباز مفقود الاثر شهید !
خب میخواستن نرن!
کسی مجبورشون نکرده بود که!
گفتم:چرا اتفاقا! مجبورشون میکرد!
گفت:کی؟!!
گفتم:همون که تو نداریش!
گفت:من ندارم؟! چی رو؟!
گفتم: غیــــــرت و مردانگی.... !! روحشون شاد


آرایشگر گفت: عروس خانوم! دیگه کارت تموم شده. آقا داماد هم که بالا، دم در منتظره. ایشالا خوشبخت شی.بلند شد.

می‌دانست مرد زندگی‌اش از معطلی خیلی خوشش نمی‌آید. به خواهرش گفت: چادرم کو؟

و خواهرش چادر سفیدی را سرش انداخت.

دست گرفت به چادر و دور صورتش، به آرامی لبه‌های چادر را مرتب کرد.

آرایشگر گفت: خیلی خب دیگه! موهاتو خراب کردی که دختر! یه ذره شل‌تر بگیر . وقتی می‌گم شنل کرایه کن، برای همینه دیگه…

رو کرد به آرایشگر و گفت: من نگرانِ مهمتر از موهامم. موهام خراب بشه بهتر ازینه که یه عمر زندگی و آخرتم خراب بشه…
وقتی قدرت انتقام را داری , “ گذشت”

بالاترین درجه عقل توست

و

" انتقام”

اولین نشانه ضعفت است . . .

 این روزا هیچی سر جاش نیس .مثل فکرت ،

که مرتب در سر من است .

لطفا همه چیز رو مرتب کن!

آدمها آنقدر زود عوض می شوند ...
آنقدر زود.......
که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی ...
و ببینی........
چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است ... !!

دل آدم ...
چه گرم می شود گاهی ساده...
به یک دلخوشی کوچک...

به یک احوالپرسی ساده...
به یک دلداری کوتاه ...
به یک "تکان سر"...یعنی...تو را می فهمم...

به یک گوش دادن خالی ...بدون داوری!
به یک همراهی شدن کوچک ...
به حتی یک همراهی کردن ممتد آرام ...
به یک پرسش :"روزگارت چگونه است ؟"

به یک دعوت کوچک به صرف یک فنجان قهوه !
... به یک وقت گذاشتن برای تو...
به شنیدن یک "من کنارت هستم "...
به یک هدیه ی بی مناسبت ...
به یک" دوستت دارم "بی دلیل ...

به یک غافلگیری :به یک خوشحال کردن کوچک ...
به یک نگاه ...
به یک شاخه گل...
دل آدم گاهی ...چه شاد است ...
به یک فهمیده شدن ...درست !

به لبخند!
به یک سلام !
به یک تعریف به یک تایید به یک تبریک ...!!!
و ما چه بی رحمانه
این دلخوشی های کوچک و ساده را از هم دریغ می کنیم
و تمام محبت و دوست داشتن مان را گذاشته ایم کنار
تا به یک باره همه آنها را پس از مرگ نثار هم کنیم ... ؟

زمانبندی خدا بی نظیر است ، نه هیچگاه دیر نه هیچگاه زود
کمی بردباری می طلبد و ایمان بسیار ، اما ارزش انتظار را دارد . . .

۲۹ مرداد ۹۲ ، ۱۳:۵۸ دلم گرفته؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛هوای گریه دارد!‏!‏
آنه

ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺧﺮ ﮐﺮﺩﻥ ...
ﻋﯿﺐ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﺬﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ، ﮔﺎﻫﯽ
"ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ "...

ما ومجنون همسفر بودیم در دشت جنون

اوبه مقصدها رسید وما هنوز آواره ایم

 

این روزها یکـــرنگ که باشی چشمشان را می‌زنی..!
خسته می‌شوند از رنگ تکـــراریت
این روزهـــا دوره رنگین کمــــان‌هاست..! !!!


به گوش خدا برسانید

حوای این آدم سالهاست که رفته است

این آدم تنها را برگرداند پیش خودش

بهشتش را نمی خواهد

به جهنمش هم راضی 

هر جایی باشد به جز این دنیا

این دنیا زیادی بوی حوا گرفتــــــه است کمی از من بدان


اینکه من آرایش آنچنانی نمیکنم ،

اینکه نمیتونم عشوه بیام تا مخ پسر پولدار دانشگاه رو بزنم ،

اینکه همش دنبال لباسای مد و به روز نیستم ،

اینکه نمیخوام موهای بدنمو دکلوره کنم که محـو بشن ،

و هــزار اینکه دیگـه !!!

اینا دلیل بر اسکل بودن و اُمل بودن من نیست عزیز دلـم !!

خیلی خوشحال شدم

از اینکه این قابلیت رو توی من ندیدی که بتونم مُخ فلان پسرو بزنم و منو بی عرضه خطاب کردی

سخته .. تحمل کردن این موقعیت که همه اینجوری فک میکنن ،

یا فک نمیکنن ولی بهش عمل میکنن سخته ..

تمــام تلاشم اینه که منم وارد این بازیای کثیف نشم و خودم باشم .

از اینکه یه بُعـد از شخصیتمو محفــوظ نگه داشتم ،

واسه اونی که باید بیاد و اسمش توی شناسنامه من باشه ، خوشحالم !!

خنـده داره ..

ولی من به نهایتـش فکر میکنم ..

اون نهایتی که بُرد با منـــه


حرمت اعتبار خودرا هرگزدرمیدان مقایسه ی خویش با دیگران مشکن که ماهریک یگانه ایم
موجودی بی نظیر و بی تشابه .
آرمان های خویش را به مقیاس معیارهای دیگران بنیاد مکن تنهاتو می دانی که ‹‹بهترین›› در زندگیت چگونه معنا می شود ازکنارآنچه باقلب تو نزدیک است آسان مگذر.
برآنها چنگ درانداز،آنچنانکه برزندگی خویش که بی حضور آنان ، زندگی مفهوم خودرا ازدست می دهد.


پست ترین انسان کسی است: که خوب بودن کسی را، بر حسب زرنگی خود بگذارد !

جبران خلیل جبران

ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻤﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻧﮑﻦ.
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﮐﻤﯽ ﺩﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﯽ.
.
.
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﻨﺪ، "ﺭﻫـــــﺎﯾﺖ" ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!!!

چـه کـــــــرده ای بــا مــن ..!!؟
کـه ایـن روزهــــــا ،
تــــو را
فـقــط بـه انـدازه ی یـک اشتبــاه مـی شنـاسـم ...
در زندگی ثروت حقیقی مهربانی است ، و بینوایی حقیقی خودخواهی . وینه

حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند:

زمانی انسان از دنیا رفت با شخصی
رو به رو می شود این شخص به او مـــی گوید: ای فلان کس! ما در دنیا سه چیز تو بودیم:

1- رزق تو که با از دنیا رفتنت تو را ترک نمود ــــــــــــ
2- خانواده تو که تو را رها کردند و به خانه هایشان رفتند ــــــــــ
3- عمل تو که من هستم و با تو خواهم ماند ـــــــــــــ
 
همانا اگاه باش که من در نزد تو , در بین این سه بی اهمیت بودم 
در حالی که انان تو را رها کردند و من با تو خواهم ماند. 

آدم وﻗﺘﯽ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻋﻄﺮ رو ﺑﻮ ﻣﯿﮑﻨﻪ دﯾﮕﻪ ﺷﺎﻣﻪ اش ﺑﻮی ﻋﻄﺮ ﺑﻬﺘﺮ دﯾﮕﻪ ای رو ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯿﺪه 

آدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ می پره ﻫﻢ دﯾﮕﻪ ﻋﺸﻖُ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯿﺪه!!!


ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺩﺭ
ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺁﺟﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ
ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، ﭘﺎﯾﻪ ﻭ ﺑﻨﯿﺎﺩﯼ ﻣﺤﮑﻢ ﻭ
ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺴﺎﺯﺩ...

نیمه گمشده ی من الان باید خیلی خسته شده باشه ...
از بس دنبال من گشته نتونسته منو پیدا کنه ...
حقم داره بنده خدا ...!

جا داره از همین تریبون یه خسته نباشی بهش بگم ...
و بگم که امیدتو از دست نده "خواستن توانستن است...!
به حرف اینایی هم که میگن " گشتم نبودنگرد نیست!"هم گوش نده ...
اینا حسودن نمیخوان منو تو بهم برسیم...!!!
تنبلی نکن تلاشتو بیشتر کن که خداوند با صالحین است ...!
و من الله توفیق..

وقتی رد پای مهربانیت را ، در قلب کسی باقی بگذاری 
همیشه بیشتر از حاضرین ،
حاضر خواهی بود 
حتی اگر غایب باشی ...


باز هــَــــــمـ بلنـــــــــــــد شــــــــــو؛

ایستادنِ کســـــــى که زمینـــش زده اند؛

از کســــى که به زور سـرپایش نگـه داشته اند،

زیباتر است ... ✔ 

خدایا
حکمت قدمهایی که برایم برمیدارى بر من آشکارکن تا درهایی که به سویم میگشایى ندانسته نبندم ودرهایى که به رویم میبندى به اصرارنگشایم.

هوایت . . . عجب دست سنگینی دارد ! این را وقتی میزند به سرم میفهمم . . .

خائن بودن که راحته!

یه کار سخت تر مثل وفادار بودن و امتحان کن!

دلتنگم مثل مادری بیسواد که دلش هوای بچه اش را کرده ولی بلد نیس شماره اش را بگیرد . . . . .!!!!

تاریخ تولدت مهم نیست, تاریخ " تبلورت " مهمه ! 

اهل کجا بودنت مهم نیست ,

" اهل و بجا بودنت " مهمه ...!

منطقه زندگیت مهم نیست ,

"منطق زندگیت " مهمه ...!
و

گذشته ی زندگیت مهم نیست ,

امروزت مهمه که چه گذشته ای رو واسه فردات می سازی !

اگر روزی داستانم را نقل کردی:

بگو بی کس بود اما کسی را بی کس نکرد

بگو تنها بود اما کسی را تنها نگذاشت

بگو دلشکسته بود اما دل کسی را نشکست

بگو کوه غم بود ولی کسی را غمگین نکرد

و

شاید بد بود اما

بدی کسی را نخواست...!

خدایا

.

انــتخاب واحــد دنــیا را که خــودت برایــمان انــجام دادی!

.

.
کــاش لااقــل 
سیــستم حــذف و اضــافــه ای نــازل 
مــیکــردی.

.

.
خیــلی از واحــد هــا را بــاید

.
"حــــذفـــــــ "
کــنم. . . .!

همیشه تو دلت گفتی:‏

این مگه با چند نفر دوسته که همیشه آنلاینه؟

یه جمله همیشه یادت باشه:

همیشه آنلاین ترین ها تنهاترین اند

پاسخ:
قبول ندارم
چون من همیشه آنلاین نیستم ولی بازهم تنهاترینم !

چاره مشکل ! یادگیری ماهیگیری!

پاسخ:
انشاء الله این سری که بدنیا اومدیم چشم. اینبار که گذشت ...

 

مــــن که از ایـنجا ...

نـــــــــــــــــــــــــــمی روم ...

تو هــــم که هیـــــــــــچوقت نـــــــــمی آیی !

میـــــــــــــخواهم بدهم درهای بـــــــــــــــی دستگیره بسازند !!

بــــــــــــــــــــــــــــــــرای این خــــــــــــــــــــــانه ...

 

 

اگر قلاب رو درست و به روش صحیح بندازی رو صیدت... حتما میتونی صیدش کنی ولی اگر از روشهای غلط و اشتباه بخوای از دریای مواج ماهیگیری کنی عمرا یک ماهی کوجیک و لاغرمردنی هم نمیتونی  و به تورت نمیفته!!!

همسر؟؟؟؟؟؟همسرکیه؟؟؟؟به کی میگن؟؟؟؟چطورباید باشه؟؟؟؟تا بهش بگن همسر؟؟؟؟هرکسی ازدواج کنه همسر داره و همسر کسی میشه؟؟؟؟

ازدواج؟؟؟؟؟یعنی چی؟؟؟؟چرا ازدواج؟؟؟؟

شاید همسر همونی هست که ما هیچوقت انتظارشو نداریم و حتی حاضر نیستیم بهش فکر کنیم

اما؟؟؟؟؟؟؟ واقعا اینطوره؟ راهش چیه/؟(راه زندگی؟گلبرگ؟اطرافیان؟)یا خود ادم؟(خود ادم؟ پس حوا چی؟)حوا؟؟؟؟

همسر ← یا ادم یا حوا

اگر ادم:=> ؟؟؟؟

اگر حوا =>؟؟؟؟

کبوتر با کبوتر باز با باز

پس ما دو راه داریم – 1- اگر ادم بودیم ادم را 2- اگر حوا بودیم حوا را

چرا ما وقتی خودمان ادم هستیم بریم دنبال یه ادم دیگه؟ مگر همسر ادم؟ یا باید ادم باشه؟واقعا باید ادم باشه؟ چرا حوا نباشه؟حوا؟حوا؟ حوا  مگر ادم؟ نه . حوا . حوا هست!!!!!!!!!!!!!! همسر نه ادم! نه حوا !!!! پس همسر کیه؟؟؟؟

همسر= با هم در یک سو!!!!!!!! هر دو در یک جهت !!!!!! همیشه در یک هدف!!!! در هر صورت با یک هدف!!!!

همسر=ارامش دهنده + ارام کننده + سازنده اسایش + تسکین دهنده + اصلاح کننده + خود اصلاح + افق ساز

همسر=(من = تو) . (من + تو =منوتو) (من ≠ خانواده) (همسر≈ همسر) (؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)

اصلاچراهمسر؟؟؟؟؟؟مگر دوست چه ایرادی داره؟؟؟؟همسردائم یا اعتباری؟؟؟؟

لازم =(ابزار) چیزی که همیشه بهش محتاجیم . مثل کلید. نمیشه تا اخر عمر پشت در منتظر ماند یا از دیوار بالا رفت یا خانه همسایه منتظر ماند

نیاز = در یک زمان به ان محتاجیم . میشه نیازتو دور زد و پشت سر گذاشت  مثل غذا پوشاک

چون نیاز داریم؟نیاز؟نیاز؟؟؟ واقعان نیاز داریم یا لازم داریم؟ لازم داریم؟ چرا؟ برایه چه چیزی لازمش داریم؟؟؟

ما همسر را برای چه چیزی لازمش داریم؟؟؟؟؟اگر نیاز داریم باید فکر کنیم که چرا چگونه تا چه وقت نیاز داریم؟؟؟؟؟تا چه وقت؟؟؟؟ وقت؟؟....مگر نیاز به وقت وابسته هست؟وابستگی؟؟؟وقت؟؟؟نیاز؟؟؟؟

پس باید اینگونه گفت که در یک بازه زمانی برای عبور از یک مانع نیاز به چیزی داریم که میتونه همسر باشه

همسر؟ حیف نیست غاز تخم طلا را برای یک تخم سر ببریم؟پس از کسی یک تخم طلا قرض میگیریم

پس اگر به تخم طلا  نیاز داریم باید مدت را به ساحبش معلوم کنیم

مدت دادن = موقت . = همسر موقت .

مگر همسر موقت میشه؟؟؟ نه؟همسری که بالا تعریف کردیم مادام العمر است !!! پس این ازدواج نیست !! نیست؟ پس خدا قران؟؟

پس  => رابطه ای  مشروع برا ی بر طرف کردن نیاز و عبور از مانع شهوانی

پس هدف از ازدواج داشتن همسری برای عمر باقی مانده/ عمره باقی مانده؟؟؟؟؟ افرین این یعنی لازم داشتن

لازم داشتن همسری برای عبور از همه موانع زندگی تا اخر عمر!!!!! اخر عمر؟؟؟ مگر کسی میدانه تا چه وقت زنده هست؟

زنده؟زنده؟ ما زنده هستیم یا زندگی میکنیم ؟گیاهان زنده هستند و زندگی گیاهی دارند/ایا ما انسانها زنده هستیم و زندگی انسانی داریم؟انسان؟انسان؟انسان کیه؟اگر ما انسانیم پس ادم و حوا چه کسانی هستند؟

وایییییییییییییی

ادم/حوا/همسر/انسان

یه چیزایی در مورد پسرا


1)پسرا اگه دختری رو از روی زیبایی بگیرن، بخاطر زیبایی یکی دیگه ولش میکنن


2)پسرا هنگامی که دختری می گه برام پول خرج کن فکر می کنن در قبال این کار دختره می خواد خدمات جنسی بده


3)پسرا بیشتر از دخترایی که عشوه و ناز میرن خوششون میاد، دخترایی که مردونه رفتار نمی کنن


4)پسرا از اعتماد به نفس دخترا حس مردونگی می گیرن


5)پسرا وقتی یه پیر زن 80 ساله رو هم که میبینن ضربان قلبشون میره بالا، اما به روشون نمیارن


6)پسرا از دخترایی که از دوست پسر قبلی شون حرف میزنند فرارین


7)پسرا وقت خواب دخترایی که در طول روز دید زدن رو تو فکرشون مرور میکنن


8)پسرا وقتی جمع هستند دوست دارن از دوست دخترشون واسه پز دادن به دوست پسراشون حرف بزنن


9)پسرا عاشق دخترای معصوم هستند البته واسه ازدواج


10)پسرا چونکه از دخترا آرامش میگیرن همیشه به فکرشونن

 

پاسخ:
با 3 صد در صد موافقم . 4 مخالفم . 5 قطعا مخالفم . 7 مخالفم . 8 و 10 هم همینطور
۳۱ مرداد ۹۲ ، ۱۷:۲۴ بحلول......مریم!
بالاخره قلاب یا تور؟!
ماهیرو هر وقت از اب بگیری یا میمیره یا لیز میخوره؛))
پاسخ:
ولی هر وقت از آب بگیری خوردنیه !
این موضوع حقیقت دارد که امروزه بیش از هر زمان دیگر مردان عجله‌ای برای متعهد گشتن به یک رابطه درازمدت از خود نشان نمی‌دهند.

هنگامی که از مردان در مورد علل این مسأله پرسش می‌شود، آنها معمولاً چندین دلیل گوناگون را برای عدم آمادگی‌شان برای ازدواج مطرح می‌سازند. اما در کل 4 عامل عمده وجود دارد که تأثیر بسزایی روی رفتار مردان امروزی برای تن ندادن به تعهد درازمدت ازدواج اعمال می‌کنند:

1 - مردان با فشار اجتماعی کمتری برای متأهل شدن مواجه هستند. بنابراین یک عامل برای تن دادن به ازدواج در مردان عملاً حذف می‌شود.

2 - مردان از پیامدهای احتمالی عدم موفقیت‌آمیز شدن رابطه وحشت دارند. رنج‌های عاطفی حاصل از جدایی می‌تواند برای مردان ویرانگر و طاقت‌فرسا باشد. از طرفی آنها بیشتر نگران ریسک خسارات مالی که احتمال دارد هنگام جدایی و طلاق متحمل آن گردند، نیز هستند.

3 - این در سرشت و طبیعت مردان است که هر چیزی را که موجب تغییر عمده و جدی در زندگی‌شان می‌شود را به تأخیر اندازند. ازدواج تا حدودی آغاز مشکلات یک مرد است. خواه مردان امروزی به این گفته اعتقاد داشته باشند و یا خیر، مردان تمایلی به خروج از منطقه آسایش و فراغ خاطر خویش و گام نهادن به یک زندگی مملو از مسئولیت، سازش و از خودگذشتگی را ندارند.

4 - مردان هنگامی تن به ازدواج می‌دهند که مطمئن شوند بهترین گزینه ممکن را انتخاب کرده‌اند. تعداد معدودی از مردان همواره در این اندیشه‌اند که: نکند سر و کله یک دختر بهتر در زندگی آنها پیدا شود. اما چگونه می‌توان مردان را پای‌بند یک رابطه درازمدت و تعهدآور ساخت؟

 

9 روش برای دستیابی به این منظور و این که قلب یک مرد را فتح کنید به قرار زیر است:

1 - آگاهانه و معقولانه اطمینان یابید که مردی که برگزیده‌اید را دوست داشته و می‌خواهید باقی عمر را با وی سپری کنید.

بنابر این تا زمانی که کاملاً متقاعد نشده‌اید که برای یکدیگر مناسب هستید، اندیشه تعهد و ازدواج نباید به ذهن شما خطور کند. شناخت شما از همسرتان باید به حدی باشد که قادر به تعیین این موارد باشید که وی قادر به متعهد شدن می‌باشد. او برخوردار از بسیاری از ویژگی‌ها و صفاتی است که شما همواره در مرد دلخواه خود جستجو می‌کردید. شخصیت او شما را ملزم به احترام و ستایش می‌گرداند. او قبلاً در آزمون‌ وفاداری، صداقت، راستی و مراعات حال دیگران سربلند بیرون آمده است و آن که باید مطمئن گردید که وی شما را حقیقتاً دوست دارد.

2 - همواره همان فردی باشید که هستید و از ابراز ماهیت واقعی خود بیم نداشته باشید. این شاید مهمترین خصلتی باشد که مردان در زنان جستجو می‌کنند. 99 درصد از مردان در نظر‌سنجی‌های گوناگون این گونه اظهار داشته‌‌اند که زنانی که شخصیت‌شان پس از ازدواج دستخوش تغییر می‌شود در ردیف نخست فهرست علل جدایی‌ها پس از ازدواج آنها قرار می‌گیرند.

پافشاری در رفتاری که در آن زنان به منظور اهمیت بخشیدن به مرد خود، مرتباً با او سازش کرده و از ابراز عقاید و نظرات خود خودداری می‌کنند و یا به لطیفه‌های بی‌مزه او می‌خندند، هیچ‌گاه نتیجه‌بخش نخواهد بود. بنابراین خویشتن حقیقی خود باشید و همواره مراقب باشید شاید مرد شما در حال امتحان کردن شماست.

3 - به او نشان دهید که استقلال دارید. مردان از زنانی که به عقب تکیه می‌دهند و منتظر می‌مانند تا مرد آنها تمام امور زندگی آنها را به دست گیرد، بیزار هستند. نشان دهید با آن که شما از ایده‌های او استقبال می‌کنید، بدون او نیز توانایی به انجام رسانیدن کارها را دارید.

هر گاه برنامه خرید خانه‌ای را در سر دارید آن را به پس از ازدواج خود موکول نسازید. زیرا این عمل موجب می‌شود مرد این گونه برداشت کند که شما شخصیت مستقلی ندارید.

4 - به او نشان دهید که فردی مهربان و دوست‌ داشتنی هستید. شاید شگفت‌‌انگیز به نظر آید: یک مرد به دختری نیاز دارد که او را دوست داشته و خود نیز دوست داشتنی باشد. به همان میزان که استقلال فردی به زنان قدرت می‌بخشد به همان میزان نیز عدم توانایی آنها در سازگاری، مردان را دلسرد می‌کند.

مردان این گونه زنان را بی‌احساس، بی‌عاطفه و ناتوان در عشق‌ورزی تلقی می‌کنند. بنابراین همان طور که زنان نیاز دارند استقلال فردی خود را به مردان نشان دهند باید مشخص کنند که دارای میل وافری برای قسمت کردن عشق خود با مرد زندگی‌شان هستند.

5 - نشان دهید که او را دوست دارید. علاقه‌مندی به خویشتن حقیقی او نه برای آنچه او می‌تواند برای شما فراهم آورد. بسیاری از مردان در پاسخ به این پرسش که چه چیزی پیش از ازدواج برای آنها حائز اهمیت است، پاسخ داده‌اند که: اطمینان یافتن از آن که دختر مورد علاقه آنها را دوست داشته باشد برای آنچه که هستند و نه وسیله‌ای برای دستیابی به هدف.

هیچ مردی دوست ندارد احساس کند که دختر مورد علاقه‌اش به این علت او را برگزیده‌ که: او یک تأمین‌‌کننده معیشت مناسب، یک شهروند نمونه و یا حتی یک پدر خوب بالقوه است. تمام این مسائل برای مردان اهمیت دارد اما یک مرد زمانی که متوجه می‌شود یک دختر به این علت او را برگزیده که او بهترین دوست او بوده است بسیار خرسند می‌شود.

دختری که همواره در کنار همسر خود باقی بماند صرف نظر از موقعیت و اوضاع مرد خود اما چگونه می‌تواند به این امر نائل آید؟ به زندگی او علاقه نشان دهید همچنین به علاقه‌مندی‌ها و ارزش‌هایی که او در زندگی قائل است. درباره شغلش صحبت کنید اما بیشتر به جنبه‌های معنوی و بالندگی شخصیتی آن توجه کنید و نه به درآمد و منافع مالی آن. از خصوصیات نیک شخصیتی و اخلاقی او سخن گویید.

6 - برای آن که او را به دنبال خود بکشانید برایش نقش بازی نکنید. مردان کاملاً از بازی‌هایی که زنان به آنها روی می‌آورند تا توجه مردان را جلب خود سازند آگاهند. حتی ممکن است مردان اغواگردیده و برای پیروزی در بازی‌های شما به هر عملی دست بزنند. اما هیچ‌گاه متعهد به شما نخواهند شد.

البته عده معدودی هم بر این باورند هم صحبت شدن با دیگران برای برانگیختن حس حسادت ممکن است برای مدت کوتاهی کار‌ساز باشد. اما او چگونه می‌تواند به شما اعتماد کند؟ هنگامی که شما را دسیسه‌گر بپندارد؟ حتی اگر شیفته شما باشد. هنگامی که کوچکترین شبهه‌ای در اعتماد و صداقت شما داشته باشد از متعهد شدن هراس خواهد داشت.

7 - نشان دهید که قصد تغییر دادن او را در سر ندارید. هر گاه یک مرد احساس کند که تعهد به یک دختر و ازدواج با او سبب به وجود آمدن تغییرات عمده و اساسی در سبک زندگی او می‌شود، سرسختانه‌ برای متعهد شدن از خود مقاومت نشان خواهد داد. حتی اگر عاشق آن دختر باشد.

نشان دهید که قادر به سازش با او هستید. نشان دهید از آن که او بدون حضور شما برای تماشای فوتبال یک شب را با دوستان خود بگذارند، اعتراضی ندارید، کاری نکنید که احساس کند اکنون باید از وقت خود کمال استفاده را ببرد. زیرا زندگی او پس از ازدواج تغییر خواهد کرد.

8 - به ظاهر خود اهمیت دهید. این بدین مفهوم نیست که شما مانند یک مدل قدم برداشته و یا لباس بپوشید. اما تا حدودی به ظاهر خود برسید. لباسی به تن کنید که بیانگر بهترین صفات شما و برازنده شما باشد. با اعتماد به نفس حرکت کرده و رفتار کنید.

9 - طوری وانمود نکنید که برای ازدواج شتابزده‌اید، ممکن است شما تصور کنید او تاکنون وقت زیادی را برای تصمیم‌گیری در مورد شما سپری کرده است. اما آرامش خود را حفظ کنید! این ممکن است خبر نویدبخشی باشد. ممکن است او می‌خواهد مطمئن شود که یک تصمیم معقول و صحیح اتخاذ کرده است.

خود را شتابزده و ناشکیبا نشان ندهید. با خیال آسوده به زندگی روزمره و عادی خود ادامه دهید. هیچ‌گاه به یک مرد پیشنهاد ندهید که به ملاقات والدین شما بیاید و یا بالعکس. مگر آن که خود خواهان باشد. بهتر است اجازه دهید این تصمیم را خود اتخاذ کنند.

به خاطر داشته باشید هدف شما فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز برای اتخاذ تصمیم است. ضمن این که فضا و فرصت کافی و مورد نیاز را نیز در اختیار او قرار دهید.

درد دل یک چادر!

سلام
نام من چادر است ..نام مادرم حجاب و پدرم عفاف است …
روزگارم بد است و از همه شما دلگیرم …
شما از من که میراث خانمی پهلو شکسته هستم خوب محفاظت نکردید ، هیچ وقت یادم نمیرود … از کوچه تا بین در و دیوار همیشه همراهش بودم وقتی زمین خورد ، خاکی شدم … وقتی سیلی خورد ، در صورتش بودم ، وقتی بین در و دیوار محسنش سقط شد ، خونی شدم … خوب میدانم چه دردی کشید تا من را برای شما به ارث گذارد…
و شما با من چه کردید ؟؟؟ شما کار را به جایی رساندید که میخواهند مرا با زور و بگیر و ببند به دیگران غالب کنند و من خوب میدانم چرا کارم به اینجا کشیده شده …
از شماست که برماست …
شنیدم که میگفتید اگر میخواهی کسی را خراب کنی از او بد دفاع کن و شما با من همین کار را کردید !
اگر شمایی که خود را وارثان من میدانید درست رفتار میکردید و حرمتم را حفظ میکردید وضعیت من اینگونه نبود …
عده ای مرا تبدیل به استتاری برای گناهانتان کردید تا بگویند فلانی زیر چادر هر کاری میکند و باعث شدید قداستم کمرنگ شود …
مرا وسیله تکبر و فخر فروشی و خود برتر بینی کردید …
مرا تبدیل به شنلی کردید تا در میان سیاهی من ، رنگی بودن کفش و جوراب ها و مانتوهای رنگارنگتان بیشتر جلوه کند …
عده ای مرا به تمسخر گرفتید و از میان من دست های عریان و موهایتان را بیرون گذاشتید …
مرا به هر جایی بردید … از شانه به شانه ی نامحرم در تاکسی و دانشگاه و میان پسر ها تا کافی شاپ و محیط های فاسدتر …
هنر پیشه هایتان مرا فقط برای فیلم بازی کردن خواستند و شما هم با من فیلم بازی کردید تا در نقش دختری معصوم باشید …
به سیاهی رنگم ایراد گرفتند … و شما سعی کردید مرا عوض کنید !!!
عده ای از شما به من مدل دادید ، تقصیر خودتان را گردن من انداختید و شکل مرا عوض کردید تا مثلا محبوب تر شوم … مرا تبدیل به مانتوهای براق و لبنانی و ملی و اندامی کردید …
شما به میراث فرهنگیتان دست نمیزنید و آن را تغییر نمیدهید اما در من که میراثی گرانبهاتر بودم دست بردید و هویتم را از من گرفتید …
به من خیانت کردید و من را که قرار بود جلوی زینت ها را بگیرم تبدیل به زینت کردید ، از زیر من روسری های رنگارنگ بیرون زدید و یادتان رفت برای چه چیز آمده ام و اگر قرار بود زیبا باشم زیبا به شما میرسیدم …
شکایت شما را خواهم کرد …
به شما توصیه میکنم به جای عوض کردن و مدل دادن به من خودتان را عوض کنید ، به جای اینکه مرا به شوی لباس بکشانید نگاهی به خودتان بیندازید شاید ایراد از خودتان باشد
۳۱ مرداد ۹۲ ، ۱۷:۴۵ مریم ا___________________بحلول
تور بندازی ممکنه کلی ماهی به تورت بخوره!! ولی اگر قلاب بندازی یک ماهی خوب و سزاوار نصیبت میشه!!
پاسخ:
شاید هم مثل کارتون ها یه لنگه کفش...

سلام.

بنظر من مریم خانم اگه از این مطالبی که از اینترنت کپی میگیرن واینجا پیست میکنن!!!خلاصه کاری ونتیجه شو اینجا بزارن ما بهتر میتونیم استفاده کنیم چون خوندن  مطالب عرض وطویل از حوصله خوانندگان  خارجه.شرمنده مریم خانوم.البته مطالب خوبین ها.

با آقا یا خانوم نظری کاملا موافقم.
کاش به جایی برسیم که برای ازدواج مثال قلاب و ماهی رو نزنیم!
پاسخ:
کاش ....
شما هم درد کشیده ای ها..........
۳۱ مرداد ۹۲ ، ۱۹:۲۹ بحلول......مریم!
مطلبتون درمورد فتح کردن قلب یک مرد خیلی آموزنده بود!
پاسخ:
در آموزنده بودنش که شکی نیست مریم خانم . کارساز هم بوده؟
اگه درد جامعمونو نداشتیم که اینجا نبودیم!
پاسخ:
آی گفتی.....
تمام درد جامعه یکطرف . اینم یکطرف
بقول شهریار :
دور از تو ماه من ، همه غمها به یکطرف .......وین یکطرف که منت دونان کشیده ام
من استفاده کردم امیدوارم دوستان هم بخوننش
یا علــــــــــــــــــــــــــــــــــی مدد بلـــــــــــــــــــــــــــــــه کارساز هم بوده!


پاسخ:
?????
من دیگه مطلبی نمیزنم!!! سکـــــــــــــــــــــــــــوت !!!
پاسخ:
چرا؟
بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه البته با اجازه بزرگترها :)
برای ازدواج مثال قلاب و ماهی خیلی بهتره تا تور!!! هر پسری بایستی یک دختر نجیب رو انتخاب کنه و قلاب بندازه!! نه اینکه تور بندازه!!! تور ممکنه خیلی پهن بشه و کلی ماهی صید کنه ولی قلاب یک ماهی رو صید میکنه!!! ازدواج درک تفاوت های همدیگه هستش
خوانندگان وبلاگ حوصله نمیکنن... مطلب رو بایستی خوند و ازش استفاده کرد من این مطلب هایی که میزنم خودم میخونم و به نظرم آموزنده میان اگر خوانندگان کششِ خوندن ندارن من هم زحمت نمیکشم دیگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه!!!!!!!!! :)))
پاسخ:
وقتی میبینین مطلب خیلی طولانیه میتونین اولش (یا خلاصه اش) رو بزارین و لینک اصل مطلبو بدین تا اونایی که میخوان همشو بخونن برن اونجا. چرا قهر آخه؟
اکثر این مطالب رو میشه از سایتهای گوناگون پیدا کرد.من فکر میکنم اگه نظر خودمونو که براومده از تفکر وشخصیت خودمونه رو بنویسیم مفیدتره!
اسمشم (نظرات) دیگه!!!
چشم آقا.... نت برداری میکنم.... ولی من خیلی خیلی به مطالعه علاقه دارم و همه مطالب جالب و به درد بخور رو میخونم!
چشم! نظر من یه نظرات این مطالب نزدیکتره!!!!! :)
من زیاد مطالعه نمیکنم ولی معالعه کنندگان را دوست دارم!
ببخشید .خطاب به مریم خانم !متن هایتان خیلی پرمحتواست ولی خیلیم طولانی است اگرممکنه ار حجم مباحثتان بکاهید
سالهاست کوهستان دلم به حرمت رد پایت  به برفهایش اجازه اب  شدن نمی دهد.....
منوببخش که بی خبر »توخلوتت پامیذارم»مقصرش دلتنگیه "من که گناهی ندارم»

بودن تو، 
دلیل نمی خواهد 
تو خود دلیل بودنی 
بودن من را دلیل باش …برای زیستن دو قلب لازم است،
قلبی که دوست بدارد، قلبی که دوست‌اش بدارند،
قلبی که هدیه کند، قلبی که بپذیرد،
قلبی که بگوید، قلبی که جواب بگوید،
قلبی برای ِ من، قلبی برای ِ انسانی که من می‌خواهم،
تا انسان را در کنارِ خود حس کنم.
انسانی که مرا بگزیند،
انسانی که من او را بگزینم،
انسانی که به دست‌هایِ من نگاه کند،
انسانی که به دست‌های‌اش نگاه کنم،
انسانی در کنارِ من،
تا به دست‌هایِ انسان‌ها نگاه کنیم،
انسانی در کنارم، آینه‌ئی در کنارم،
تا در او بخندم، تا در او بگریم...


ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﻫﻮﺵ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺴﭙﺎﺭﻧﺪ ﯾﺎ ﻭﻗﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ
ﺑﺪﻫﻨﺪ، ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭘﯿﺸﺮﻭﯼ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ
ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺑﺎ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺗﺎﺳﻒ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩ ﯾﺎ ﺁﺭﺯﻭﯼ
ﺍﯾﻨﻜﻪ ﻛﺎﺵ ﭼﯿﺰﯼ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﻣﯽﺍﻓﺘﺎﺩ ﺗﻠﻒ ﻧﻤﯽﻛﻨﻨﺪ.ﺍﯾﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﯾﻦ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ » ﺍﯾﻦ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎﺷﻢ. ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻢ ﺍﺯ
ﺍﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﻭﻡ


قلبهامون رو بذاریم زیر بارون ذکر خدا ヽ`ヽ `、ヽ、
``、ヽ`、、``、ヽ ヽ、、ヽ`ヽ`
`、ヽ`ヽ、、ヽ`ヽ `、ヽ、 ``、ヽ
`、、``、ヽ`` `、```、 ﺃﺳْﺘَﻐْﻔِـــــــﺮّ
ﺍﻟْﻠَّﻪِヽ``、ヽ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ヽ`ヽ ヽ、 `、ヽ``
`、ヽ`、、``、ヽ `、```、ヽ
`、ヽ、ヽ`ヽ、、ヽ`ヽ``、ヽ
`ヽ、、ヽ`ヽ `、ヽ、 ``、ヽ`、、`
`、ヽ`` `、```、、ヽ`ヽ、、ヽ`
ヽ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ ヽ`、ヽヽ``、ヽ`、
ヽ、ヽ` ヽ、、ヽ``、ヽ`ヽ、、ヽヽ`
、ヽ、ヽ ﻻﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ ヽ`、、``、ヽ
`` `、```、ヽ`、ヽ、ヽ`ヽ、、ヽ
`、、ヽ`、ヽ`ヽ、、ヽヽ`、ヽ、ヽ
ヽ`、ヽ、ヽヽ`、ヽ、ヽ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ヽヽ
`、ヽ、 ヽ、、ヽ ﺗﻮﻛﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ヽ``、ヽ
`、ヽ`ヽ、、ヽヽ`、ヽ、ヽヽ`、ヽ、ヽ
`ヽ、、ヽ`ヽ `、ヽ、 ``、ヽ`、、`
`、ヽ `、```、ヽ`、ヽ、ヽ`ヽ、、ヽ
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ヽ``、ヽ`ヽ、、ヽ`ヽ
`、ヽ、 ``、ヽ`、、``、ヽ`` `、
`` ヽ`ヽ
`、ヽ、 ``、ヽ`、、``、ヽ ﺑﺴﻢ
ﺍﻟﻠﻪヽ、、ヽ`ヽ``、ヽ`ヽ、、ヽ`ヽ
`、ヽ、 ``、ヽ`、、``、ヽ`` `、
```、 ﺃﺳْﺘَﻐْﻔِـــــــﺮّ ﺍﻟْﻠَّﻪِ ヽ``、ヽ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ヽ
`ヽ ヽ、 `、ヽ```、ヽ`、、``、ヽ
`、```、ヽ`、ヽ、ヽ`ヽ、、ヽ`ヽ`
`、ヽ`ヽ、、ヽ`ヽ `、ヽ、 ``、ヽ
`、、``、ヽ`` `、```、、ヽ
`ヽ、、ヽ`ヽ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ ヽ`、ヽヽ
``、ヽ`、ヽ、ヽ` ヽ、、ヽ``、ヽ
`ヽ、、ヽヽ`、ヽ、ヽ ﻻﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ ヽ
`、、``、ヽ`` `、```、ヽ
`、ヽ、ヽ`ヽ、、ヽ`、、ヽ`、ヽ
`ヽ、、ヽヽ`、ヽ、ヽヽ`、ヽ、ヽヽ
`、ヽ、ヽ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ヽヽ`、ヽ、ヽ、、ヽ
ﺕﻭﻛﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ヽ``、ヽ`、ヽ`ヽ、、ヽヽ
`、ヽ、ヽヽ`、ヽ、ヽ `ヽ、、ヽ`ヽ
`、ヽ、 ``、ヽ`、、``、ヽ `、``
`、ヽ`、ヽ、ヽ`ヽ、、ヽ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻠﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺍﻝ ﻣﺤﻤﺪ


امید من به شما دبستانیهاست!!!یاد این جمله افتادم آقای بحلول ... البته جنبه شوخی داره در پاسخ جمله ای که نوشتین من مطالعه رو دوست ندارم و مطالعه کنندگان رو .... عرض کردم 
به روی چشم مصی..... کم میگویم و گزیده میگویم همچون دُرّ !!!  ولی مباحث هر چه طولانی تر باشه به نتیجه بهتری رهنمون میشیم 
۰۱ شهریور ۹۲ ، ۱۳:۱۸ بحلول......مریم!
جملات من کوتاهه ولی متاسفانه شما دقت لازم رو برای خوندن اونا ندارید.من کی گفتم مطالعه رو دوست ندارم؟!!!!!!!!!!
ما هم امیدمون به خداست:)
بحلول
من زیاد مطالعه نمیکنم ولی معالعه کنندگان را دوست دارممطلب این دیوانگیست بسیار عالی بود.. ممنون
مخاطب خاص "واقعا این بی انصافی است که با یک نگرش ودیده همه ی افراد را بسنجیم  .وبا یک تجربه ای که داشتیم کل جنسهای مخالفمان رابه ان چشم ببینیم. برای دگری قدم برنداریم.اگه قراربود اونجور باشه امروزمان با  دیروز مان یکی میشد.
پس شانس های دیگری هم هستند.دوستی های دیگری هم هستند.وعشق های دیگری هم می توانند باشند.

چیزی که سرنوشت انسان را می سازد “استعدادهایش” نیست ، ”انتخابهایش” است . . .

.

.

.

ممکن است عاشق زیبایی کسی شوید

اما یادتان باشد که در نهایت مجبورید با سیرت او زندگی کنید نه صورت او . .

بـــانـــوی سرزمینم ؛

ارزش خودت را بدان ... بدان کـــه تـــــــو ... .
قرار است شیرین، لیلی، پرنسس و تمام هستی یک مرد باشی ... .
قرار است چشمانت گرما بخش مردی 
باشد ... .
قرار است آغوشت لطیف ترین جایگاه مردی باشد ... .
قرار است موهایت نوازشگر بی خوابی های مردی باشد ... .
قرار است شخصیتت اوج غرور مردی باشد ... .

پــــــــــــــس لطفا مراقب خودت باش... . !!!!


زندگی یک اسم نیست .

زندگی واقعا فعلی است در حال شدن.

نه عشق نیست : عشق ورزیدن است.

رابطه نیست : مرتبط بودن است.

ترانه نیست : ترانه خواندن است.

رقص نیست : رقصیدن است.


همه لحظه ها زیبا هستند : فقط تو باید پذیرا و تسلیم باشی.

همه لحظه ها نعمت اند : فقط تو باید قادر به دیدن باشی.

همه لحظه ها میمون و مبارکند : 

اگر : تو با حق شناسی عمیق بپذیری هرگزهیچ چیز عیب نخواهدکرد.


راه دوست داشتن هر چیز درک این واقعیت است که امکان دارد از دست برود :

انسان چیست ؟
شنبه: به دنیا می آید.
یکشنبه: راه می رود.
دوشنبه: عاشق می شود.
سه شنبه: شکست می خورد.
چهارشنبه: ازدواج می کند.
پنج شنبه: به بستر بیماری می افتد.
جمعه: می میرد.

فرصت های زندگی را دریابیم و بدانیم که فرصت با هم بودن چقدر محدود است …


پشت هر کوه بلند
سبزه زاریست پر از یاد خدا
و در آن باغ کسی می خواند
که خدا هست، دگر غصه چرا؟!؟!...
آرزو دارم:خورشید، رهایت نکند
غم، صدایت نکند
ظلمت شام، سیاهت نکند
و تو را از دل آنکس که دلت در تن اوست حضرت دوست جدایت نکند...

گاهی با یک قطره لیوانی لبریز میشود

گاهی با یک بی مهری قلبی میشکند

گاهی با کلمه انسانی نابود میشود

مراقب بعضی" یک" ها باشیم.

دوتا از پرمصرف ترین جملات دنیا:
I love you
Made in China

"بهترین چیز در مورد بدترین روزهای زندگی تو این است که رنگ واقعی کسانی که در اطراف تو هستند و به آنها اهمیت میدادی،خواهی دید."


"انسان ها تغییر میکنند،احساسات محو میشوند،عشاق رانده میشوند،دوستان ترکت می کنند،دوست تبدیل به دشمن میشود ،عشاق برای هم غریبه میشوند،دیگران تو را قضاوت میکنند .....اما نگران نباش........زندگی هنوز ادامه دارد."


موقع رقصیدن مراقب حرکت ابروها و لبهای خودتون باشید...
خیلی آ مراقب نبودن بعد که فیلمشو دیدن به اعتیاد کشیده شدن :))))))))


قلب یک زن ، گرانبهاترین اعجاز خداست ...
برای داشتنش ، باید وضوی باران گرفت و بر محراب رویش سجاّده از گلبرگ یاس گسترد...
و به نام عشق شبنم وار بر عطر او سجده کرد...
و هزاران هزار گل سرخ را تسبیح لحظه هایش نمود ...
او تو را اجابت می کند در عشقی بالاتر از خورشید و زیباتر از مهتاب
که تو را رنگ خدا می بخشد ...
و تنها یک زن می داند دوست داشتن ، چقدر زیباتر از آنست
که دوستت بدارند ، که او سردار عشق است !
و بهشت کمترین سرزمین او !

آבمــــهـــاے کــنــارم مــثــل جــــمــعـــــﮧ مــےمــانـنـــב ... مــعــلــوم نـمـےکـننـــב ؛"فـــ ـــرב " هـسـتـنـــב یـا ... " ز و ج " !پــــ ـــر از ابــــهـامـنـــב ... !!!

فقط عشــق بـﮧ خــــــداست کـﮧ هـــیــــــچ ضــــــرر و زیــــــــانـے نـدارد


نــــــﮧ نگرانــــے ، نــــــــﮧ دلهــــــره ، نــــــــﮧ رسوایـــــے


خــــــــداوند آرامــــــــش جــــــــان است


خــــــدایا کمـــــک کن عاشــــــــق تــــــــو باشیم

عارفــے بــﮧ خــــב ا گفت :


خـב اونـב ا !


عزیزتریـטּ بنـבگانت چــﮧ کسانــے هستنـב ؟ 


خـב اونـב فرموב : 


آناטּ کــﮧ مــے تواننـב تلافــے کننـב . . . 


اما بــﮧ خاطر مـטּ ، مــے بخشنـב . . .


دهه ۶۰ یعنی....
.
.
.
یعنی خنده از ته دل. یعنی امید. یعنی آرزو...
یعنی قونداق... یعنی لاستیکی!
یعنی خانواده پر جمعیت اما گرم...
یعنی مامان دومی داداش کوچیکت باشی...
یعنی گل بازی. لی لی. گل یا پوچ
یعنی خاله بازی. فوتبال دستی. گل کوچیک. توپ چند لایه!
یعنی آتاری. سگا. میکرو!
یعنی خانواده دکتر ارنست! جودی ابت. فوتبالیست ها...
رفتیم دبستان....
یعنی سیستم های مختلف آموزشی. مقنعه چونه دار! هر روز صبح قرآن با صوت. نرمش صبحگاهی بدش مرگ بر آمریکا!
یعنی مامور آب خوری. مامور پناه گاه. مبسر...
یعنی خوب ها و بدها. شاگرد زرنگ و تنبل. جهنمی بهشتی!
بزرگ شدیم...
یعنی عشق دانشگاه... خر زدن... سیل جمعیت... کنکور...
یعنی خاتمی. انتخابات. یعنی سبز... یعنی احمدی نژاد!
یعنی اعتراض... شورش.... مفسد فی العرض!!!! و بالاخره سرکوب...
یعنی تفریحت فقط قلیون... قلیون... و دوباره قلیون....
یعنی بی کاری....باشه تسلیم... کار میکنم از صبح تا شب. اما گرونی. گرونی. گرونی... خدایا چند سال کار کردم هیچی نشد....
یعنی اعتراض به حقوقت و سرانجامش دوباره بی کاری....
یعنی خاک کردن خنده هات آرزوهات. یعنی بی عشقی. بی احساسی. نا امیدی.....
یعنی بریدن... خستگی....

پاسخ:
تصحیح نامه !

بدش --------> بعدش
مبسر -------> مبصر
فی العرض --------> فی الارض
قونداق ------> قنداق
جودی ابت--------> جودی ابوت

در ضمن اینقدر قلیون نکشین . برای سلامتی ضرر داره . خوب اینهمه تفریح سالم هست . چرا یه تور بیست روزه جزایر مالدیو نریم ؟!؟

اگر بارگران بودیم ورفتیم !

اگرنامهربان بودیم  ، رفتیم.......

 

ممنون آقای معلم، چند میشه نمرم؟؟؟!! من تور هریس دوست دارم برم یا یاشیل میشو... یک تور ویژه راه بندازین بریم اردوووووووووووو 
پاسخ:
رضایتنامه دارین؟
رضایت نامه رو هم میدیم امضاء کنن دیگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه.... 
برای اینکه زیر پایم را خالی نکنند روی دستهایم راه می روم!

"ثروتمندترین آدم کسی نیست که بیشترین چیزها را دارد بلکه کسی است که کمترین نیازها را دارد."

"آرامش درونی زمانی آغاز میشود که تصمیم میگیری اجازه ندهی شخص دیگری احساسات تو را کنترل کند."

در زندگی همیشه تو نمیتوانی طوفان را آرام کنی...........اما میتوانی 

خودت را آرام کنی تا زمانی که طوفان تمام شود."

وقتی از دوست داشتن کسی مطمئن نیستی "حق نداری"

دستاشو بگیری که به دستات عادتش بدی ...

وقتی کسی رو سهم خودت نمیدونی" حق نداری"

پیچ و تاب بدنش رو زیر و رو کنی ...

وقتی موندنی نیستی "حق نداری"

از آینده های خوش باهاش حرف بزنی و براش رویا بسازی...

وقتی دلت به بودنش شک داره "حق نداری"

"بهش بگی عشقم..".

وقتی همیشه دنبال یه حرفی،بحثی،سندی،

بهانه ای که ترکش کنی

"حق نداری "ادعای دوست داشتن کنی...

وقتی به اعتماد کسی تکیه گاه شدی ... "حق نداری"

زمینش بزنی ...

اگه همه این کارو کردی فارغ از جنسییتت "مـــــردی..."


چـــــــــقدر

دوست داشتنی هستند

کســـــــانی که ...

شـــــــبیه حرف هایشان هستند ...


و مهم این که

چــــــــقدر نایابند !!


این متن أرزش 10 بار خوندن دأره ..
ممنون از کسی که این رو نوشته ... 

من ی دخترم
اگه خودمو لوس نکنم
اگه باهات قهر نکنم و ناز نکنم
اگه وقتی چشات میچرخه از حسودی دیونه نشم
اگه از نظر دادنات خوشحال نشم
اگه به خاطر تو به خودم نرسم
اگه سر به سرت نذارم
اگه برات گریه نکنم
اگه وقتی پاستیل میبینم پیرهنتو نکشم
اگه بهت نگم آقامون
اگه برات مظلوم بازی درنیارم
اگه از سرو کولت نرم بالا
اگه برات عشوه نیام
اگه گوشتو نپیچونم و نگم تو فقط مال منی
اگه ناغافل دستاتو نگیرم
اگه وقتی کار بدی کردم با ترس بهت نگم
اگه لج بازی نکنم
اگه ...
اون موقع که تو دیگه دیوونم و عاشقم نمیشی!
تو عاشق اینی که من یه خانم کامل باشم!خانم تو!
اممما!!!
تو پسری!
اگه برام غیرتی نشی
اگه روم حساس نباشی
اگه باهام مهربون نباشی
اگه بهم اخمای کوچولو نکنی
اگه وقتی شالم رفت عقب نگی اونو بکش جلو
اگه دستمو محکم نگیری
اگه نگی هرکاری کردی راست بگو تا ببخشمت
اگه سر به سرم نذاری
اگه قربون صدقم نری
اگه نگرانم نشی
اگه بهم نگی عروسک من
اگه نگی من مهمم که میگم خوبی
اگه...
اونوقت منم دیوونه و عاشق تو نمیشم تا اونکارارو برات نمیکنم!من تورو مرد میخوام!مرد!
پس بیا و مرد باش!
ابرو برندار!دماغت عمل نکن!
لوس حرف نزن!
من و تو همون آدم و حواییم!بیا جاهامونو عوض نکنیم!
من لطافت نگه میدارم تو صلابت
تو نگاهتو نگه دار منم نجابتمو
بیا سعی کنیم بهترین هم باشیم!
من بهترین دختر واسه تو!
تو بهترین پسر واسه من!
میدونم شاید نشه حداقل سعی که میشه کرد!
قبول؟؟


اگر همه ی عالم قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند ،

و خدا نخواهد ؛

نمی توانند ...

او یگانه تکیه گاه من و توست !

پس ؛

به "تدبیرش" اعتماد کن ،

به "حکمتش" دل بسپار ،

به او "توکل" کن ؛

و به سمت او "قدمی بردار" ،

تا ده قدم آمدنش به سوى خود را به تماشا بنشینی...


از مترسکی سوال کردم:

ایا از تنها ماندن در مزرعه بیزاری؟

پاسخم داد:ترساندن دیگران برای من لذتی به یاد ماندنی است

پس من از کار خود راضی هستم و هرگز

از ان بیزار نمیشم.

اندکی اندیبشیدم و سپس گفتم:

راست گفتی،من نیز چنین انسانهایی رادیده ام

گفت :تو اشتباه می کنی.

زیرا کسی نمی تواند چنین لذتی را ببرد مگر درونش مانند من با کاه پر شده باشد.
اگر خوشبختی را برای یک ساعت می خواهید، چرت بزنید.
اگر خوشبختی را برای یک روز می خواهید، به پیک نیک بروید.
اگر خوشبختی را برای یک هفته می خواهید، به تعطیلات بروید.
اگر خوشبختی را برای یک ماه می خواهید، ازدواج کنید.
اگر خوشبختی را برای یک سال می خواهید، ثروت به ارث ببرید.
اگر خوشبختی را برای یک عمر می خواهید،
یاد بگیرید کاری را که انجام می دهید دوست داشته باشید .........

استیو جابز

اگر خوشبختی را برای یک ساعت می خواهید، چرت بزنید.
اگر خوشبختی را برای یک روز می خواهید، به پیک نیک بروید.
اگر خوشبختی را برای یک هفته می خواهید، به تعطیلات بروید.
اگر خوشبختی را برای یک ماه می خواهید، ازدواج کنید.
اگر خوشبختی را برای یک سال می خواهید، ثروت به ارث ببرید.
اگر خوشبختی را برای یک عمر می خواهید،
یاد بگیرید کاری را که انجام می دهید دوست داشته باشید .........

استیو جابز


مقصد مهم نیست..
مسیر هم مهم نیست...
حتی خود سفر هم چندان مهم نیست..
کی همسفرت باشه خیلی مهمه


ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻭ ﻗﻠﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺘﭙﺪ،
ﻫﯿﭻ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﯼ ﺩﻭﺭ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻫﯿﭻ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﻧﯿﺴﺖ
ﻭ ﻫﯿﭻ ﻋﺸﻖ ﺩﯾﮕﺮﯼ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﮐﻨﺪ .
ﻣﺤـــــــﮑﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻫـــــﺎﻥ ﻋــــــﺸﻖ، ﺍﻋﺘـــــــــﻤﺎﺩ ﺍﺳﺖ ..

زندگی میکنم، حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم، چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایم میسازد بگذار هر چه از دست میرود برود، من آن را میخواهم که به التماس آلوده نباشد، حتی زندگی را...
وقتی باختم " مسیر " را یافتم
در بزرگراه زندگی همواره " راهت " " راحت " نخواهد بود
هرچاله ای " چاره ای " به من اموخت
دوباره فکر کن " فرصت ها " دوبار نمیشوند
برای جلوگیری از " پس رفت " پس , باید " رفت 
...................................................................

پای راستتان احمق است!!!
در حالی که پشت میز کارتان نشسته اید پای راستتان را از زمین بالا ببرید و در جهت عقربه های ساعت بصورت دایره ای بچرخانید همزمان با این عمل با دست راست خود عدد ۶ (عدد شش فارسی) را در هوا بنویسید. مشاهده خواهید کرد که پایتان نیز جهت حرکت خود را تغییر می‌دهد! امتحان کنید دیدید گفتم. کاری از دستتان بر نمی‌آید. پای راستتان احمق است!پاسخ:
من که این کار رو بسادگی آب خوردن انجام دادم
پس پای راست من عاقله؟

بزرگترین پیشه یک زن، هدایت نمودن مرد به سمت روحش است،
از اینرو که او را با سرچشمه پیوند بدهد.
پست ترین پیشه زن، گمراه کردن است،
جدا ساختن مرد از روحش و ترک گفتن بدون مقصد او در سرگردانی.

بزرگترین پیشه یک مرد، حفاظت کردن از زن است،
از اینرو که او بتواند بدون آسیب بر روی زمین قدم بردارد.
پست ترین پیشه مرد، کمین کردن و تحمیل کردن راه و روشهایش به زندگی یک زن است.

آفرین بر شما آقای عاقل!! در مورد عاقل بودن شما شکی نیست این منم که احمقم!!
پاسخ:
خدا نکنه
نفرمائید
به جرات میتونم بگم شما یکی از خوانندگان فرهیخته این وبلاگ هستین که من به جهت شناخت شخصی که روی شما دارم از اینکه نظر لطف به این وبلاگ دارین بخودم میبالم

این حرکت رو که من تونستم انجام بدم برمیگرده به تخصصی که در نواختن پیانو دارم . در پیانو تمریناتی هست که شخص بتواند به دستها و پاها در یک زمان ، فرمانهای متفاوت بدهد . مثلا شما یک دستتان را به یک طرف دایره وار بچرخانید و دست دیگرتان را در جهت مخالف به صورت همزمان.

ولی اگر تمرین نداشته بودم ! مطمئنا کار سختی است

چقدر "دیمه دوشر" شدین اینروزا !
نظر لطف شماست و فرهیختگی از آن شما، بزرگوارین.... به به آقای هنرمند... دیمه دوشر شدم؟؟ چرا ؟ از چه نظر؟؟ برداشت شما اینطوریه وگرنه من چیزیم نیست..
پاسخ:
احساس کردم حرفهای من در جواب کامنت قبلی باعث ناراحتی شما شده
نه چه ناراحتی؟؟ ناراحت بشم آب خنک دم دستم هست ... من فقط و فقط از دروغ متنفرم و کسی که صداقت نداشته باشه و تا اخر عمرم نیمتونم ببخشمش همین ... برای چیزهای معمولی و عادی ناراحت شدن بی معنی هستش و باعث پیری زودرس!!
ای حمیدخان
صداقت داشته باش تا بخشوده شی.....!
پاسخ:
سعیمو میکنم
منظورم  در مورد صداقت مختص حمید خان نبود...!!! 
ماهیان از از تلاطم دریا، به خدا شکایت کردند. و چون دریا آرام شد، خود را اسیر صیاد یافتند!
در تلاطمهای زندگی حکمتی نهفته است، از خدا بخواهیم دلـمان آرام باشد.


اگر خواستی بدانی چقدر ثروتمندی هرگز پولهایت را نشمار , قطره ای اشک بریز و دستهایی را که برای پاک کردن اشکهایت می آیند بشمار , این است ثروت واقعی !!!

(کوروش کبیر)


هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن"
روز خوب بتو شادی میدهد
روز بد بتو تجربه میدهد
و بدترین روز بتو درس میدهد..

دختری نباش که به مردی نیاز داره

دختری باش که مردی به اون نیاز داره

و این دو باهم خیلی متفاوتند  . . .

روزت مبارک

گوهرى کز شرف جلوه کوثر است
فروغ دیده موسى بن جعفر است
دخت فرخنده زهراى اطهر است
آنکه قبرش به قم سنگر عصمت است
بهر ایرانیان باعث رحمت است
ما همه ریزه خوار، او ولى نعمت است

معصومه جان! عطر میلاد تو، چون نسیم بهشتی است که مشام دل‏ها را می‏نوازد؛ میلادت مبارک

وهمچنین تولد خودم هم مبارک


♥امروز امروز است♥

امروز هر چقدر بخندی و هر چقدرمحبت کنی
از محبت دنیا کم نمیشه پس بخند و مهربون باش

امروز هر چقدر دلها را شاد کنی
کسی به تو خورده نمیگیره پس شادی بخش باش

امروز هرچقدر نفس بکشی
جهان با مشکل کمبود اکسیژن رو به رو نمیشه
پس از اعماق وجودت نفس بکش

امروز هر چقدر آرزو کنی چشمه ی آرزوهات خشک نمیشه
پس آرزو کن

امروز هر چقدر خدا را صدا کنی خدا خسته نمیشه
پس صدایش کن او منتظر توست او منتظر آرزوهایت
خنده هایت، گریه هایت ستاره شمردن هایت، و
عاشق بودن هایت است.

گوهرى کز شرف جلوه کوثر است
فروغ دیده موسى بن جعفر است
دخت فرخنده زهراى اطهر است
آنکه قبرش به قم سنگر عصمت است
بهر ایرانیان باعث رحمت است
ما همه ریزه خوار، او ولى نعمت است

معصومه جان! عطر میلاد تو، چون نسیم بهشتی است که مشام دل‏ها را می‏نوازد؛ میلادت مبارک

وهمچنین تولد خودم هم مبارک


همیشه چوب سوختنی نیست...
خوردنی هم هست!!!
ما گاهی اوقات چوب سادگیمون رو میخوریم...

پاسخ:
fبعضی وقتها هم چوب شور می خوریم...
چوب شور ضرر داره برای سلامتی ...
پاسخ:
خوشمزه ست عوضش خوب ....
نوش جونتون از طرف منم بخورین...
خدارو شکر که خانما جز. اون چهار تن محسوب نمیشن !!!!!.

نه مرگ آنقدر ترسناک است و نه زندگی آنقدرشیرین که آدمی پای برشرافت خویش بگذارد.

مولای متقیان حضرت علی (ع)

جملات مشهور در مورد آقایون (طنز)

خانم ها حالشو ببرند...

زن خودش را خوشگل میکند چون خوب فهمیده که چشم مرد تکامل یافته تر از عقل اوست. دوریس ری


هر زنی از سر هر مردی زیاد است. ژان پل سارتر

خداوند مردان را نیرومندتر آفریده است'اما نه لزوما باهوشتر.او به زنان فراست و زنانگی داده است و اگر این دو با هم خوب بکار روند میتواند مغز هر مردی را که تا بحال دیده ام مختل کند. فرا فاوست

زنان از مردان عاقلترند.چون که کمتر میدانند و بیشتر میفهمند. جیمز تربر

مردها همه مانند هم هستند فقط چهره هایشان با هم فرق دارد تا بتوان آنها را از هم تشخیص داد

یک مرد عبارت است از کلیه ادا و اطوارهای گذشته و امروزش. الکسی کارلایل


هیچ فکر کردی چرا خدا مرد را قبل از زن خلق کرد ؟ خب معلومه  قبل از خلق هر شاهکاری یک چرکنویس هم لازمه ناشناس

اگر زنان در مورد شخصیت مردان کمی نکته سنج باشند'هیچگاه تن به ازدواج نخواهند داد. جورج برنارد شاو

بنی اسراییل 40 سال در بیابان سرگردان بودند.مردها حتی در آن زمان هم مسیر را نمی پرسیدند.


عوض کردن شوهر فقط عوض کردن مشکل است. کاتلین نوریس

مرد نثر آفرینش است و زن شعر آن. ناپلئون

بسیاری از مردان باهوش زن کودنی دارند'اما به ندرت زن باهوشی پیدا میشود که شوهر کودنی داشته باشد.اریکا یونگ


هر زنی برای شناخت مردان کافیست یکی از آنها را خوب بشناسد.ولی یک مرد حتی اگر با تمام زنها آشنا باشد یکی از آنها را هم خوب نمی شناسد. هلن رولند

همه ی مردها بد نیستند.بدتر و بدترین هم دارند. ناشناس

خدا مرد را آفرید ولی اگر من بودم بهترش را می آفریدم. ارنا بمبک

در طول تاریخ نمی توانید مردی را بیابید که اسیر زن نشده باشد. ضرب المثل هندی


مامانم به من گفت:تنها دلیل وجود مردها برای چمن زنی و پنچر گیری اتومبیل است. تیم آلن

افکار مردان اوج میگیرد و بالا میرود'همسطح زنانی که با آنها معاشرت میکنند.الکساندر دوما

بهترین مردان بزرگ همواره بدترین شوهرانند. کریستوفر مارلو

چرا مردان زنان باهوش را دوست دارند؟
بخاطر اینکه دو قطب غیر همنام همدیگر را می ربایند. کتی لت

شما مردها را چه میشود؟دیدن یک موی بولوند شما را 3 پله از نردبان تکامل پایین می آورد. ناشناس

اگر میخواهی فقط حرف کاری زده شود از مرد بخواه و اگر میخواهی آن کار انجام شود از زن بخواه. مارگارت تاچر

مردها بچه هایی ریشو هستند. توفیق

تنها یکی از 1000 مرد رهبر مردان دیگر می شود .999نفر دیگر دنباله رو زنهایشان هستند. گروچو مارکس

مردها خود را در رانندگی بسیار برتر از زنان می دانند در حالیکه آقایان 87% تصادفات رانندگی را مرتکب می شوند و شرکتهای بیمه از این که به زنها خسارت نمی پردازند سود بسیاری می برند.ناشناس


او(مرد)مانند خروسی بود که تصور میکرد خورشید به این دلیل طلوع میکند که قوقو لی قوقوی او را بشنود. جورج الیوت

مردان از دو نوع خارج نیستند;یا روی سرشان خالیست یا توی سرشان.توفیق

عاقلترین مردان دچار اشتباه شده اند و زنان آنها را فریفته اند ولی همچنان ادعا میکنند که زن عاقل نیست. جان میلتون

مردها مثل نوزاد هستند..... توی اولین نگاه شیرین و با مزه هستند اما خیلی زود از تمیز کردن و مراقبت از آنها خسته میشید. ناشناس

مردها مثل ماشین چمن زنی هستند..... به سختی روشن میشن و راه میفتن , موقع کار کردن حسابی سروصدا راه می اندازند و نیمی از اوقات هم اصلا کار نمی کنند.ناشناس

 


زمان به من آموخت:

دست دادن معنی رفاقت نیست.

بوسیدن قول ماندن نیست!

وعشق ورزیدن ضمانت تنها نشدن نیست!

ولی معرفت پاسخگوی تمام ماندن هاست...

وقتی مردی شما را بخواهد، هیچ چیز نمی تواند جلوی او را بگیرد.

اگر شما را نخواهد، هیچ چیز نمی تواند نگهش دارد.

دست از بهانه گیری برای یک مرد و رفتار او بردارید.

هیچوقت خودتان را برای رابطه ای که ارزشش را ندارد تغییر ندهید.

رفتار آرامتر همیشه بهتر است.

قبل از اینکه بفهمید واقعاً چه چیز خوشحالتان می کند، با کسی ارتباط برقرار نکنید.

اگر رابطه تان به این خاطر که مردتان آنطور که لیاقتش را دارید، با شما رفتار نمی کند، به اتمام رسید، هیچوقت سعی نکنید که با هم دو دوست معمولی باشید.

یک دوست با دوست خود بدرفتاری نمی کند.

پاگیر نشوید. اگر فکر می کنید که شما را در حالت تعلیق نگه داشته است، مطمئن باشید که حتماً اینکار را کرده است.

هیچوقت به خاطر اینکه فکر می کنید گذر زمان ممکن است اوضاع را بهتر کند، در یک رابطه نمانید. ممکن است یکسال بعد به خاطر اینکار از خودتان عصبانی شوید، چون اوضاع هیچ تغییری نکرده است.

تنها کسی که در رابطه می توانید کنترلش کنید، خودتان هستید.

از مردانی که پیش از ازدواج تقاضای رابطه جنسی میکنند دوری گزینید.

برای رفتاری که با شما دارد، حد و مرز بگذارید.

اگر چیزی ناراحتتان می کند، حتماً با او درمیان بگذارید.

هیچوقت اجازه ندهید، طرفتان همه چیزتان را بداند. ممکن است بعدها بر ضد شما از آن استفاده کند.

شما نمی توانید رفتار هیچ مردی را تغییر دهید. تغییر از درون ناشی می شود.

هیچوقت نگذارید احساس کند او از شما مهمتر است...حتی اگر تحصیلات یا شغل بهتری نسبت به شما داشته باشد. او را به یک بت تبدیل نکنید.

او یک مرد است، نه چیزی بیشتر، و نه کمتر.

اجازه ندهید مردی هویت و وجود شما را توصیف کند.

هیچوقت مرد کس دیگری را هم قرض نگیرید.

اگر به کس دیگری خیانت کرد، مطمئن باشید که به شما هم خیانت خواهد کرد.

مردها طوری با شما رفتار می کنند که خودتان اجازه می دهید رفتار کنند.

همه مردها بد نیستند.

نباید فقط شما همیشه انعطاف از خودتان نشان دهید...هر مصالحه ای دو جانبه است.

بین از دست رفتن یک رابطه و شروع یک رابطه جدید، به زمانی برای ترمیم و التیام نیاز دارید....قبل از شروع کردن یک رابطه تازه، مسائل قبلیتان را باید به کل فراموش کنید.

هیچوقت نباید دنبال کسی باشید که مکمل شما باشد. یک رابطه از دو فرد کامل تشکیل می شود. دنبال کسی باشید که مشابهتان باشد نه مکملتان.

شروع رابطه و قرار ملاقات با اشخاص مختلف جهت یافتن بهترین فرد خوب است. نیازی نیست که با هر کس که دوست می شوید همان فرد موردنظر شما برای ازدواج باشد.

کاری کنید که بعضی وقت ها دلش برایتان تنگ شود. وقتی مردی همیشه بداند که کجا هستید و همیشه در دسترسش باشید، کم کم نادیده تان می گیرد.

هیچوقت به مردی که همه آن چیزهایی که از رابطه می خواهید را به شما نمی دهد، به طور کامل متعهد نشوید.

این مطالب را برای بقیه خانم ها هم مطرح کنید.

بااینکار لبخند به لبان بعضی ها می آورید، بعضی ها را درمورد انتخابشان به فکر می اندازید و خیلی های دیگر را هم آماده می کنید.

می گویند یک دقیقه طول می کشد که یک فرد خاص را پیدا کنید، یک ساعت طول می کشد که او را تحسین کنید، یک روز تا دوستش بدارید و یک عمر تا فراموشش کنید.

زندگی آن است که خودت قطعه های گمشده وجودت را به هم بچسبانی و خودت را جمع و جور کنی.
زندگی از پیش ساخته نیست....
دلـت را بتـــــکان

اشتباهـــایـت وقتی افتادند روی زمین بگذار همانجـــــا بمانند
فقط از لابه لای آنــهـا ، یک تجــربه را بیــرون بکــش قـاب کـن و بـزن به دیـــوار دلت ،
دلت را محکـــــمتر اگر بتکانی تمـــــام کینه هایت هم میریزد و تمــام آن غـــــم های بزرگ
و همه حسرت ها و آرزوهایت...

امام علی (ع) :

نیکوترین خصلتهای زنان ، بدترین خصلتهای مردان است
و آن خصلتها عبارتند از: "تکبر، ترس و بُخل"
اگر زن "متکبر" باشد بیگانه را به حریم خود راه ندهد ،
اگر "بخیل" باشد اموال خود و شوهرش را حفظ کند
و در صورتی که ترسو باشد از هر چیزى که به آبروى او زیان رساند فاصله مى گیرد.

نهج البلاغه،حکمت 234
گاهی گردش پرگار تقدیر در دست تو نیست...

باید بنیشینی و نظاره کنی ...

اما "مرکــــــــــــــــز" را که درست انتخاب کرده باشی، "دلت قرص باشد"...

دیگر هر چه می خواهد بچرخد ...


*ارْجِعِی إِلَى رَبِّکِ راضیه مرضیه

 

از ذهن تا دهن فقط یک نقطه فاصله است

تا ذهنت را باز نکردی 

دهنت را باز نکن ...
به سلامتی رنگین کمون که فقط یک رنگ رو انتخاب نکرد و گفت همه رنگ ها قشنگن 

خواست تو انتخاب کنی چه رنگی باشی هر رنگی میخوای باش ولی یکرنگ باش...

چقدر زیباست کسی را گرامی بداریم

نه برای نیاز... نه از روی اجبار... و نه از روی تنهایی...

فقط برای اینکه "ارزشش را دارد"

در نهان، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند،

و در آشکارا

از آنانی که دوستمان دارند غافلیم.

شاید این است دلیل تنهایی ما

"دکتر علی شریعتی"

شکسپیر می گوید:
دوست من!
همیشه رو به نور بایست، اگر می خواهی تصویر زندگی ات سیاه نیافتد...
همیشه خودت را نقد بدان، تا دیگران تو را به نسیه نفروشند...
سعی کن استاد تغییر باشی، نه قربانی تقدیر...
در زندگیت به کسی اعتمادکن، که به او ایمان داری نه احساس... و هرگز بخاطر مردم تغییر نکن!
این جماعت هر روز تو را جوردیگری می خواهند...
مردم شهری که همه در آن می لنگند، به کسی که راست راه می رود می خندند...!!!

مـــــــــردها ؛

زیـبــــاتــریـن دخـتــــــر دنـیـا را دوست نـــدارند ...

انـهـا دخـتـــــــری را دوست دارنــــد کـــه

بـتــــوانــد دنــیـایشان رو بــه زیـبــاتـــریــن شـکــل بـســـازد ...


مدد کن ساز من امشب
که من شوریده چون مجنون تنهایم!
بیا با من بیا و با نوا و شور و ماهورت
رهایم کن از این رخوت که جانم را به صد اندوه می خواهد.
مدد کن ساز من امشب!...
فدای زنگ مضرابت

فدای آن فراز و آن فرود و نغمه های ناب بالایت.
دلم تنگ و دلم تنگ و دلم تنگ
به هر شوریده حالی چون خودم هردم زنم چنگ.
مرا بنواز امشب یار دیرین
فدای نغمه هایت جان شیرین.
که من شوریده چون مجنون تنهایم! م-ا

ای کاش باهم مهربانتر باشیم,ای کاش می فهمیدیم آدمی رهگذر است,ناامیدانه کسی می زند پشت به در, در را باز کنیم دلمان پشت در است.


اینقدر با زبان هامون بقیه رو اذیت نکنیم زخم زبون نزنیم !

اگه بار گران بودیم ورفتیم

اگه نامهربان بودیم و رفتیم

بای آقای حمیدخان راضی

پاسخ:
یا الله
کجا ایشالا بسلامتی
منظورتون خداحافظی از وبلاگه؟
مطلبی ناراحتتون کرده؟
اعتراف میکنم که هیچ تفریحی از این........بالاتر نیس.
1- کار
2 - خواب 
3- شیطونی 
4- خرید کردن 
5- مسافرت 
6- درس وکتاب خوندن
7- بیرون رفتن با مخاطب خاصبرخی به سرنوشت و برخی به شانس اعتقاد دارند............اما من میگویم خوشبختی چیزی است که خودت باید آن را خلق کنی.

یاد بگیر مثب فکر کنی تا مثبت زندگی کنی


کلمه ها و اندیشه ها دارای امواجی نیرومند هستند که به زندگی مان شکل می دهند. ما می توانیم با استفاده از کلمه ها و اصطلاح های مثبت ، انرژی مثبت را بین همه پخش کنیم.برای مثال ما می تونیم از جایگزین های زیر در صحبت هایمون استفاده کنیم :   
به جای
 پدرم درآمد؛ بگوییم : خیلی راحت نبود
به جای خسته نباشید؛ بگوییم : خدا قوت
به جای
 دستت درد نکنه ؛ بگوییم : ممنون از محبتت، سلامت باشی
به جای
 ببخشید مزاحمتون شدم؛ بگوییم : از این که وقت خود را در اختیار من گذاشتیدمتشکرم
به جای
 گرفتارم؛ بگوییم : در فرصت مناسب با شما خواهم بود
به جای دروغ نگو؛ بگوییم : راست می گی؟ راستی؟
به جای
 خدا بد نده؛ بگوییم : خدا سلامتی بده
به جای
 قابل نداره؛ بگوییم : هدیه برای شما
به جای
 شکست خورده؛ بگوییم : با تجربه
به جای
 فقیر هستم؛‌بگوییم : ثروت کمی دارم
به جای
 بد نیستم؛ بگوییم : خوب هستم
به جای
 بدرد من نمی خورد؛ بگوییم : مناسب من نیست
به جای
 مشکل دارم؛ بگوییم : مسئله دارم
به جای
 جانم به لبم رسید؛ بگوییم : چندان هم راحت نبود
به جای
 فراموش نکنی؛ بگوییم : یادت باشه
به جای
 من مریض و غمگین نیستم؛‌ بگوییم :‌ من سالم و با نشاط هستم
به جای
 غم آخرت باشد؛ بگوییم : شما را در شادی ها ببینم

به جای جملاتی از جمله “چقدر چاق شدی؟، چقدر لاغر شدی؟، چقدر خسته به نظر می‌آیی؟، چرا موهات را این قدر کوتاه کردی؟، چرا ریشت را بلند کردی؟، چراتوهمی؟، چرا رنگت پریده؟، چرا تلفن نکردی؟، چرا حال مرا نپرسیدی؟ و …. بگوییم” :سلام به روی ماهت، چقدر خوشحال شدم تو را دیدم،  همیشه در قلب من هستی و…


بهترین راه نابودی دشمن این است که او را تبدیل به یک دوست کنیم . . .
(آبراهام لینکولن)

پدیده پیر دختری در راه است!
یک آسیب شناس اجتماعی با اعلام اینکه 11 میلیون دختر آماده ازدواج داریم؛از شیوع پدیده پیر دختری در ایران خبر داد و گفت: 4 تا 6 میلیون پیردختردر کشور وجود دارند که این می تواند تبعات اجتماعی بدی را برای جامعه رقم زند.

دکتر مجید ابهری با بیان اینکه این دختران به این نتیجه رسیده اند که ازدواج به درد آن ها نمی خورد افزود: 40 درصد دختران مجرد ایرانی به مرحله تجرد کامل رسیده اند که عوامل زیادی دراین زمینه نقش داشته است.

وی با تاکید بر افزایش آماردختران مجرد و آماده ازدواج ، دلایل مختلفی مثل مشکلات اقتصادی ، تورم و گرانی ، اشتغال ؛ گرانی مسکن از نظرمادی و حس عدم مسئولیت پذیری پسران از نظر رفتاری را از موانع اصلی ازدواج خواند.

ابهری عبور دختران از سنین مطلوب ازدواج وحتی رسیدن به سن یائسگی را پیر دختری خواند و گفت: این افراد سن مطلوب ازدواج را به دلایلی از دست داده اند اما هنوز مجرد می باشندو اینچنین امروز جامعه مواجه با پدیده به نام "پیر دختری "شده است.

به هم ریختن یک خانواده و مشکلات زناشویی ارمغان عبور سن مطلوب ازدواج

وی افزود: وقتی دختری از سنین عرفی ازدواج عبورکرد ازترس مجرد ماندن به ازدواج های نامناسب تن می دهند. یعنی به مرد متاهل یا مردانی که دارای اختلاف سنی زیاد می باشند پاسخ مثبت می دهند.

این آسیب شناس عوارض اینگونه ازدواج ها را به هم ریختگی یک خانواده در صورت ازدواج با مردان متاهل و بروز مشکلات زناشویی با مردان سنین بالا عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از این دختران به خاطر مسائل یاد شده قید ازدواج را زده و به زندگی مجردی خو گرفته اند اظهار داشت: در این میان بعضی از خانواده ها دچار مشکلات رفتاری با دخترانشان شده واین تقابل های روزمره ،دختران را به زندگی مجردی و جدایی از خانواده سوق داده اند.

دختران منتظر شهزاده زرین کمر با اسب سفید نباشند

دکترمجید ابهری گفت: با توجه به اینکه در روز دختر باید حرف های زد که باعث خوشحالی دختران گردد اما این واقعیت های تلخ باید مورد توجه دولتمردان ، خانواده ها و خود دختران قرار گیرد.
وی در پایان گفت: دولت باید امکانات زیربنایی ازدواج را فراهم کند وخانواده ها از سختگیری های بی مورد و سنگ اندازی ها و بهانه جوئی ها خود داری کنند و دختران نیز منتظر شهزاده زرین کمر با اسب سفید نباشند و با واقعیات زندگی سازش کنند.

 

ﻣﻦ ﺍﺯ ﻋﻘﺮﺏ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﻢ ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﻧﯿﺶ
ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ!
ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺷﮑﻮﻩ ﺍﺯ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ!
ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭﺣﺸﺘﯽ ﺍﺯ ﯾﻮﺯ ﻭ ﺑﺒﺮ ﻭ ﺣﻤﻠﻪ
ﺷﯿﺮﺍﻥ,
ﺍﺯ ﺁﻥ ﮔﺮﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﭙﻮﺷﺪ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﯿﺶ
ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ!
ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ ﻭ ﺧﺮﻗﻪ ﻭ ﺩﺭﻭﯾﺶ ﮐﺎﺭﯼ
ﻧﯿﺴﺖ .
ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻧﺎﺩﺭﻭﯾﺶ ﻣﯽ
ﺗﺮﺳﻢ!!!!!


با یه چوب کبریت میشه هزاران درخت رو سوزوند و از یه درخت هزاران چوب کبریت به وجود می آید

کوچک که بودم فکر می کردم آدمها چقدر بزرگند ! و ترس برم میداشت بزرگ که شدم دیدم چقدر بعضی آدمها کوچکند و باز ترسیدم

غافل مشو شاید نظری شد امشب
*
شاید امشب
*
که مبارک سحری شد امشب
*
شاید که بخاطر امام هشتم 
*
از یوسف زهری خبری شد امشب

*
ولادت ضامن آهو بر شما مبارک *باید مرد باشی ،باید دستت خالی باشد ،باید صاحبخانه جوابت کرده باشدتا بفهمی شرمندگی جلوی زن وبچه یعنی چه!

 باید زن باشی ،باید مطلقه باشی تا بفهمی حرفهای خاله زنکی یعنی چه!

باید دختر باشی !باید تنها باشی! باید بعد ازتاریکی هوا در یک خیابان خلوت با عجله به سمت خانه ات بروی تا بفهمی ترس یعنی چه.! 

باید پسر باشی ،باید یک مدرک دانشگاهی برای خاک خوردن داشته باشی ،باید سربازی نرفته باشی .باید بیکار باشی وآه در بساط نداشته باشی ،تا بفمی موانع ازدواج یعنی چه!باید وباید وباید....باید بفهمی که از درد دیگران عاجزی!

 

خدایا من در کلبه حقیرانه خود کسی را دارم که تو در ارش کبریایی خود نداری
منچون تویی را دارم
وتو چون خود نداری

 

از درد سخن گفتن و از درد شنیدن

با مردم بی درد ، ندانی که چه دردی است

 خنده های تو آرزوهای من اند بخند ،تا برآورده شوند.


بر مشامم میرسد هر لحظه بوی ماه مـــــــهر

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻠﻪ:

ﻫﻔﺘﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﯼ ﺗﺮﻡ ﺍﻭﻝ!

ﭼﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎ ﺩﺭﺱ ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﻦ.

 

...! اهل دل

پـــــــــایــیــز در راه است
اندکی از مهـــــر پیداست;
حتــی در این دوران بی مهری 
باز هم پاییز زیباست
چرا مجموعه ای از دوستان متفاوت را دارم ؟.
چگونه می شود که با تمامی آنها ارتباط داشته باشم ؟
باور دارم که هریک کمک می کنند تا یک بخش از شخصیت من نمایان گردد .
* وقتی با یکی از آنها هستم بسیار آدم مودبی جلوه می کنم.
* با دیگری دوست دارم جوک بگویم.
* با یکی از آنان راجع به موضوعات مهم تبادل نظر می کنم.
* با دیگری راجع به هر چیز ساده ای می خندیم.
* با مجموعه ای دیگر در کافی شاپ می نشینم و قهوه و کیک می خورم .
* با تعدادی دیگر در مهمانی های خانوادگی شادمانه می رقصم.
* به مشکلات یک دوست گوش داده ، نظرات مشورتی می دهم.
* به نظرات دیگری که مرا موعظه میکند، گوش فرا می دهم.

* به تعدادی ازین دوستان ایمیل می زنم و شاید هر چند ماه یکبار همدیگر را ببینیم و همینطور با هم تبادل نظر میکنیم .
* برای چند نفر ایمیل میزنم و همیشه هم به یادشون هستم ولی اونا هیچوقت جواب نمیدن و بعضیهاشون کم جواب میدن .
* با بعضی از آنان به مسافرت رفته و با گرفتن عکس و فیلم لحظات خوش مشترک را جاودانه می کنم.
بدین سان است که جعبه گنج من شکل گرفته، جعبه ای کامل از دوستان متفاوت.
آنها دوستانی هستند که مرا بهتر از خودم درک می کنند. در روزهای خوب و بد یاری می رسانند.
انها مانند قرص های ضد افسردگی هستند که هر یک را در روزی متفاوت مصرف می کنم.
پزشکانی که سال ها برای کشف راز طول عمر به تحقیق پرداخته اند معتقدند وجود دوستان (مولتی ویتامین F ) برای استمرار سلامتی یک الزام است .
تحقیقات نشان دهنده این واقعیت است که افراد اجتماعی ریسک افسردگی و سکته قلبی را تا 50 در کاهش داده و ظاهرشان تا سی سال جوانتر را نشان میدهد.
من از اینکه چنین مخزنی از ویتامین های F را در اختیار دارم خرسندم.
برای دوستانمان ارزش قائل شده و همواره تماسمان را با آنها حفظ نمائیم

:

خدایا
صدای افکارم را خاموش کن
تا صدایت را بشنوم...
آن قدر غرق در قضاوتم
که فراموش کرده ام

قاضی کیست؟؟
همیشه یکی هست که درد دلت رو بهش بگی

وای از اون روزی که خودش بشه درد دلت

دلنوشته م.ا
پدرم, هر روز و هر شب صدایت را در ذهنم مرور می کنم تا یادم برود که در کنارم نیستی ...
یادت در قلب و روح و خاطرم زنده است, هر ثانیه و هر لحظه. تا با شوق حس کنم بودنت را, نه با اشک سپری کنم جای خالی و نبودنت را ...
برای رفع خستگی هایم, شانه هایت را 
برای فرار از دلتنگی هایم نگاه همیشه مهربان و آرامت را کم دارم ... 
وقت شادی هنوز هم چشم هایم جای خالی ات را دور می زند که شاید باشی, شاید خواب باشد نبودنت, مثل همه کابوسهایم ! شاید باشی تا با عشق قسمت کنم با تو تمام لحظه های نابم را ...
کاش میشد پلی ساخت و رسید به تو ... برای آرامش دل پر اضطرابم !
پر کشیدی و رفتی ... نگفتی که من زیستن را بی تو چگونه تجربه کنم ؟! مگر نمی دانستی که آنقدر وابسته ات هستم که مرگ من با رفتن تو هم زمان شد ! هنوز هم هر شب اشک های در به در روی گونه هایم تو را فریاد می زنند ...
پدر ای آرامش ات همیشه عبادت ... ای نگاهت برایم تجلی یک تکیه گاه همیشه امن و بی واهمه ! در خاطرم زنده هستی و خواهی بود. می سوزم و می سازم با جای خالی ات ... و امید به پیوستن به تو شاید مرهمی بر تمام زخم های روح من ...
روحت شاد و آرام مهربان پدرم ... و
جایت تا ابد خالی ...


ﺑﺮﺧﯽ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﻧﺪ ... ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺭﺳﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﯾﺎﺩ ﻧﻤﯽ
ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ !ﺧﺴﺮﻭ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ

میگویند زنها در موفقیت و پیشرفت شوهرانشان نقش بسزایی دارند.
ساعد مراغه ای از نخست وزیران دوران پهلوی نقل کرده بود:
زمانی که نایب کنسول شدم با خوشحالی پیش زنم آمدم و این خبر داغ را به اطلاع سرکار خانم رساندم...
اما وی با بی اعتنایی تمام سری جنباند و گفت «خاک بر سرت کنند؛ فلانی کنسول است؛ تو نایب کنسولی؟!»

گذشت و چندی بعد کنسول شدیم و رفتیم پیش خانم؛ آن هم با قیافهایی حق به جانب...
باز خانم ما را تحویل نگرفت و گفت «خاک بر سرت کنند؛ فلانی معاون وزارت امور خارجه است و تو کنسولی؟!»

شدیم معاون وزارت امور خارجه؛ که خانم باز گفت «خاک بر سرت؛ فلانی وزیر امور خارجه است و تو...؟!»

شدیم وزیر امور خارجه گفت «فلانی نخست وزیر است... خاک بر سرت کنند!!!»

القصه آنکه شدیم نخست وزیر و این بار با گامهای مطمئن به خانه رفتم و منتظر بودم که خانم حسابی یکه بخورد و به عذر خواهی بیفتد.
تا این خبر را دادم به من نگاهی کرد؛ سری جنباند و آهی کشید و گفت: خاک بر سر ملتی که تو نخست وزیرش باشی


برو بمیر که هیچ نداری!
گوته می گوید :

«اگر ثروتمند نیستی مهم نیست، بسیاری از مردم ثروتمند نیستند»،

«اگر سالم نیستی، هستند افرادی که با معلولیت و بیماری زندگی می کنند»،

«اگر زیبا نیستی برخورد درست با زشتی هم وجود دارد»، 

«اگر جوان نیستی، همه با چهره پیری مواجه می شوند»، 

«اگر تحصیلات عالی نداری با کمی سواد هم می توان زندگی کرد»، 

«اگر قدرت سیاسی و مقام نداری، مشاغل مهم متعلق به معدودی انسان هاست»، 

«اما، اگر «عزت نفس نداری»، برو بمیر که هیچ نداری...
یادمان باشد که ،
من می‌‌توانم خوب، بد، خائن، وفادار، فرشته‌خو یا شیطان‌ صفت باشم ،
من می توانم تو را دوست داشته یا ازتو متنفر باشم،
من می‌توانم سکوت کنم، نادان و یا دانا باشم،
چرا که من یک انسانم، و این‌ها صفات انسانى است.
و تو هم به یاد داشته باش:من نباید چیزى باشم که تو می‌خواهى ، من را خودم از خودم ساخته‌ام،
تو هم به یاد داشته باش
منى که من از خود ساخته‌ام، آمال من است،
تویى که تو از من می سازى آرزوهایت و یا کمبودهایت هستند.
لیاقت انسان‌ها کیفیت زندگى را تعیین می‌کند نه آرزوهایشان
و من متعهد نیستم که چیزى باشم که تو می‌خواهى
و تو هم می‌توانى انتخاب کنى که من را می‌خواهى یا نه
ولى نمی‌توانى انتخاب کنى که از من چه می‌خواهى.
می‌توانى دوستم داشته باشى همین گونه که هستم، و من هم.
می‌توانى از من متنفر باشى بى‌هیچ دلیلى و من هم ،
چرا که ما هر دو انسانیم.
این جهان مملو از انسان‌هاست ،
پس این جهان می‌تواند هر لحظه مالک احساسى جدید باشد.
تو نمی‌توانى برایم به قضاوت بنشینى و حکمی صادر کنی و من هم،
قضاوت و صدور حکم بر عهده نیروى ماورایى خداوندگار است.
دوستانم مرا همین گونه پیدا می کنند و می‌ستایند،
حسودان از من متنفرند ولى باز می‌ستایند،
دشمنانم کمر به نابودیم بسته‌اند و همچنان می‌ستایندم،
چرا که من اگر قابل ستایش نباشم نه دوستى خواهم داشت،
نه حسودى و نه دشمنى و نه حتی رقیبى،
من قابل ستایشم، و تو هم
……
یادت باشد اگر چشمت به این دست نوشته افتادبه خاطر بیاورى که آن‌هایى که هر روز می‌بینى و مراوده می‌کنى همه انسان هستند و داراى خصوصیات یک انسان، با نقابى متفاوت، اما همگى جایزالخطا.
اگر انسان‌ها را از پشت نقاب‌هاى متفاوتشان شناختى،نامت را انسانى باهوش بگذار
دیدین تو بعضی صفحه سایت ها قبل مطالب کپی پیست شده چی مینویسن!!!

اگر «شما» نویسنده این آثار هستید، لطفا عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به خواننده هایی فکر کنید که با خواندن نوشته هایتان لبخند می زنند و در دل تحسین تان می کنند.
طریقه خرید هندونه توسط بابام: بو کردن هندونه، پرت کردن و گرفتنش از رو هوا، وزن کردن با دست، شمردن خط های هندونه، زدن روی هندونه و شنیدن صدای مورد نظر، نگاه عالمانه به اطرافیان در میوه فروشی (که آره آقا من این کارم)، خریدن هندونه، آوردن به منزل، همه رو چنگال به دست جمع کردن، دست و سوت و جیغ و هورای حضار، پاره کردن هندونه، پذیرایی از اهل منزل با هندونه سفید با طعم خیار

تا درون نیمکت جا میشدیم !

ما پر از تصمیم کبری میشدیم!

کاش هرگز زنگ تفریحی نبود!

جمع بودن بود وتفریقی نبود!

کاش میشدباز کوچک میشدیم.

لااقل یک روز کودک میشدیم!

(مهر بر همه بچه مدرسه ای های قدیم مبارک)

واقعا چرا تا مدت ها دفتر 80 برگ نداشتیم؟ 60 کم بود، 100 زیاد؟ مشکلاتی برای تحصیل داشتیما.

قشنگترین عشق . نگاه خدا به بندهاشه .!سپردمت دست همون نگاه!چه خوب است که هیچ چیز هرگز

بی نقص نیست

همیشه می توان امید داشت

قفل بسته ی در

زنگ زده باشد

طناب دور گردنت

پوسیده باشد

و سیاهچاله ی اسارتت

شکافی داشته باشد برای ورود نور

یک دنیای ناقص را

همیشه بیشتر از یک بهشت متعالی

می توان دوست داشت!

پاسخ:
شانسی که ما داریم با طناب دور گردنمون میشه به راحتی ماشین بکسل کرد. پوسیده کدومه
 
مرد عاشق تا ازدواج نکرده ناتمام است .


وقتی ازدواج کرد کارش تمام است...
ویکتور هوگو میگه : هرکز به کسی که دوستش داری نگو دوستت دارم!!
 
عاشقانه دکتر علی شریعتی:

از انسانها غمی به دل نگیرزیرا خود نیز غمگینند!

زیرا با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند!

زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود شک دارند.

پس دوستشان بدار حتی اگر دوستت نداشته باشند

کدوم ماشین رو ؟؟؟!!!
سلام
فکر کنم با این جمله همه زنها از ویکتورهوگو متنفر بشن.نه:))
دوست داشتن رو زبانا نمیگن با عمل نشون میدن!! 
از زشت رویی پرسیدند :

آنروزکه جمال پخش می کردند کجا بودی؟

گفت : در صف کمال
هر کس ساز خودش را می زند، اما مهم شما هستید که به هر سازی نرقصید 
۰۱ مهر ۹۲ ، ۲۲:۳۰ بحلول...مریم
باشه چشم.!!!فک کنم فهمیدم!!!
۰۲ مهر ۹۲ ، ۰۹:۵۵ مریم ا------- بحلول
شما بحلول داننده هستین!
شما لطف دارین، من راننده هم نیستم اون که شما میگین بهلول دانندست فک کنم؛))
شما اینطوری نوشتین و منم مجبور شدم بحلول داننده خطاب کنم ... شما بزرگوارین 

کوله بارم بر دوش، سفری باید رفت،

سفری بی همراه،

گم شدن تا ته تنهایی محض،

یار تنهایی من با من گفت:

هر کجا لرزیدی،

از سفرترسیدی،

تو بگو، از ته دل

من خدا را دارم...

 

اس ام اس در مورد خداوند

توهدفی ، من دنبال توام

تو معبودی ، من عبد توام

توعشقی ، من عاشق توام

تو نوری ، من شب پره توام

تو بال باش ، من پرنده ام

تو ارباب باش ، من برده ام

تو همراه باش ، من رونده ام

تو ناز باشی ، من نیازم

تو آوازباشی ، من یه سازم

خدایا فقط باش ، که بی تومی بازم . . .


می خواستم به دنیا بیایم، در زایشگاه عمومی، پدر بزرگم به مادرم گفت: فقط بیمارستان خصوصی. مادرم گفت: چرا؟...گفت: مردم چه می گویند؟!...

می خواستم به مدرسه بروم، مدرسه ی سر کوچه ی مان. مادرم گفت: فقط مدرسه ی غیر انتفاعی! پدرم گفت: چرا؟...مادرم گفت: مردم چه می گویند؟!...

به رشته ی انسانی علاقه داشتم. پدرم گفت: فقط ریاضی! گفتم: چرا؟...گفت: مردم چه می گویند؟!...

با دختری روستایی می خواستم ازدواج کنم. خواهرم گفت: مگر من بمیرم. گفتم: چرا؟...گفت: مردم چه می گویند؟!...

می خواستم پول مراسم عروسی را سرمایه ی زندگی ام کنم. پدر و مادرم گفتند: مگر از روی نعش ما رد شوی. گفتم: چرا؟...گفتند: مردم چه می گویند؟!...

می خواستم به اندازه ی جیبم خانه ای در پایین شهر اجاره کنم. مادرم گفت: وای بر من. گفتم: چرا؟...گفت: مردم چه می گویند؟!...

اولین مهمانی بعد از عروسیمان بود. می خواستم ساده باشد و صمیمی. همسرم گفت: شکست، به همین زودی؟!...گفتم: چرا؟... گفت:مردم چه می گویند؟!...

می خواستم یک ماشین مدل پایین بخرم، در حد وسعم، تا عصای دستم باشد. زنم گفت: خدا مرگم دهد. گفتم: چرا؟... گفت: مردم چه می گویند؟!...

بچه ام می خواست به دنیا بیاید، در زایشگاه عمومی. پدرم گفت: فقط بیمارستان خصوصی. گفتم: چرا؟...گفت: مردم چه می گویند؟!...

بچه ام می خواست به مدرسه برود، رشته ی تحصیلی اش را برگزیند، ازدواج کند...

می خواستم بمیرم. سر قبرم بحث شد. پسرم گفت: پایین قبرستان. زنم جیغ کشید. دخترم گفت: چه شده؟...گفت: مردم چه می گویند؟!...

مُردم.

برادرم برای مراسم ترحیمم مسجد ساده ای در نظر گرفت. خواهرم اشک ریخت و گفت: مردم چه میگویند؟!...

از طرف قبرستان سنگ قبر ساده ای بر سر مزارم گذاشتند. اما برادرم گفت: مردم چه می گویند؟!... خودش سنگ قبری برایم سفارش داد که عکسم را رویش حک کردند.

حالا من در اینجا در حفره ای تنگ خانه کرده ام و تمام سرمایه ام برای ادامه ی زندگی جمله ای بیش نیست: مردم چه می گویند؟!...

مردمی که عمری نگران حرفهایشان بودم، لحظه ای نگران من نیستند.
اشکالش چیه؟!بالاخره زندگی کرد و بخاطر مردم پیشرفت کرد و مرد!!!
تق تق تق ... الله رحمت السین...

چگوارا میگفت ؛

(( دستام بوی گل میداد ،

منو به جرم چیدن گل گرفتن ! ! !

و . . . . . . . .

هیچکس نپرسید ،

شاید من گل کاشته باشم .))

ایکاش یاد میگرفیم که ندونسته در مورد دیگرون قضاوت نکنیم و به داوری نشینیم .
گاهی فرار می کنم از فکر کردن به تو ..
مثل رد کردن آهنگی که خیلی دوستش دارم

در قرون وسطی روزی از دیکتاتور و سلطه گری پرسیدند
چه خوری؟
گفت :گوشت ملت
گفتند چه نوشی؟
گفت:خون ملت
گفتند:چه پوشی؟
گفت:پوست ملت
گفتند این ها را از چه راهی بدست می اوری 
گفت: از جهل ملت
گفتند از جهل چگونه نگهداری و مراقبت میکنی؟
گفت در جعبه طلایی تقدس
گفتند و چیست محافظ ان جعبه؟
گفت:خرافات
دوستم ترک تحصیل کرد، من معلم شدم!

حالا او پورشه دارد، من پوشه!

او اوراق مشارکت، من اوراق امتحانی!

او عینک آفتابی، من عینک ته استکانی!

او بیمه زندگانی، من بیمه خدمات درمانی!

او سکه و ارز،من سکته و قرض!

درد دل یک معلم

اگه میشد دانشمندا یه وسیله اختراع میکردند که از خروپوف برق تولید کنه الان بابام یه نیروگاه هسته ای

محسوب می شد !

خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدمها 


چه شادیها خورد بر هم، چه بازیها شود رسوا 


یکی خندد ز آبادی ، یکی گرید ز بربادی 


یکی از جان کند شادی، یکی از دل کند غوغا 


چه کاذب ها شود صادق، چه صادق ها شود کاذب 


چه عابد ها شود فاسق، چه فاسق ها شود ملا

شایدمیان این همه "نامردی "بایدشیطان رابستاییم که "دروغ "نگفت!جهنم را به جان خرید اما "تطاهر"به دوست داشتن ادم  نکرد...!!!!!!!
شایدمیان این همه "نامردی "بایدشیطان رابستاییم که "دروغ "نگفت!جهنم را به جان خرید اما "تطاهر"به دوست داشتن ادم  نکرد...!!!!!!!
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است

اگر اسکندر آیدبر فرض واهی پوزش خواهی و بر عذرخواهی دوباره تخت جمشیدی بسازدکه بر آن باز هم ایران بنازداگر تیمور برگردد به خواری به پای میز صلح و سازگاری دوباره جان ببخشد کشتگان رابه ما باز آورد آن نخبگان را...اگر ****** ***** **** بداندیشان و بد کیشان بد دل که از ما آن چنان کشتند و بردندو آن فرهنگ بر آتش سپردنداگر صدها برابر باز آرد نهال دانش و بینش بکارد اگر چنگیز آدمخوار و خونخواربه ایران بازگرداند دگربارهمان سرسبز باغ و گلشن ماچراغ پر فروغ و روشن مااگر صدها رژیم دیگر آیداگر بر ما دو صد پیغمبر آید فلک صدها سیاست پیشه آرد اگر از آسمان چرچیل بارد دوصد کوروش، هزاران مرد دانا تقی خان ها و صد ها ابن سینا فرشته جای دیو و دد نشیند خدا هم گر بر این مسند نشیندکه این کشتی ز توفان وا رهاند سلامت باز بر ساحل رساند اگر بین «من» و«ما» پل نسازیم اگر از خارهامان گل نسازیم اگر در شوره زاران گل بکاریم خرد را دست «بی بی سی» سپاریم  ندانیم از"به جز ما هیچکس نیست"به جز ما و شما فریاد رس نیست"فلک گر نشنود فریاد ما را، نبیند یک صدا ما و شما را، نه امسال و نه تنها سال دیگرکه ده ها سال و صدها سال دیگر بدان ای هموطن ، همین کاسه همین آش!!!

الان بچه هفت ساله تخت 2نفره داره

زمان ما، میذاشتن ما رو پاهاشون به حالت سانتریفوژ اینقد تکون میدادن

تا پلاسمای خونمون جدا میشد میخوابیدیم !

ﻗﺒﻼ ﻓﻜﺮ ﻣﯿﻜﺮدم روزﻫﺎم ﻫﻤﺶ ﺗﻜﺮاری ﺷﺪﻩ

وﻟﻲ اﻻن دﯾﮕﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻓﻜﺮ ﻧﻤﯿﻜﻨﻢ!

اﻻن دﯾﮕﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ

ﻻﻣﺼﺐ روزﻫﺎم ﻫﻤﺶ ﻛﭙﻲ – ﭘﯿﺴﺖ ﻣﯿﺸﻪ !

آخرش هم نفهمیدیم

به کسی که داره میاد باید گفت

“خوش آمدید”

یا به کسی که داره میره !؟ 

 

واحدهای پولی ایران :
.
ریال ، تومان ، چسب زخم ، رنگارنگ ، آدامس شیک و خورده ندارم

هر وقت من کلید موفقیت رو پیدا میکنم

یه نفر قفل رو عوض میکنه !

 

مهمترین اعضای بدن "دل" و "دماغ"ند

که اگر دنیا را داشته باشی و این دو را نه، هیچ نداری !

 

 این روزها چه سالروزهای با عظمتی است:
موسی به طور میرود وفاطمه (ص) به خانه علی(ع)
ابراهیم با اسماییل به قربانگاه ،
محمد (ص) با علی(ع) به غدیر و 
حسین (ع) با هستیش به کربلا.....
خدایا درک این عظمت را به مابچشان.
آمین!
بهترین درسها را در زمان سختی آموختم،
دانستم صبوری نوعی ایمان است وخویشتنداری  یک نوع عبادت ،
فهمیدم نا کامی به معنی تاخیر است نه شکست !
باشد تا ابراهیم گونه بت " من" را در حریم بندگی بشکنیم .
عید بندگی  بر دوستان مبارک.
یکی از کاربرد های کارت ملی اینه که هر از چند گاهی بش نگاه کنی و به قیافه الانت امیدوار بشی.

 حمیدخان!

 چیشده!!!یعده  دوستامون  مث برگ خزان با اومدن پاییز ریزش کردن؟دیگه  مثل سابق به وبلاگ سر نمی زنند؟؟؟نکنه یکی دوستامونو گروگان گرفته؟؟یا که همه سرکار رفتنو سروشون شلوغه !کامنت نمیذارن؟

پاسخ:
تعداد بازدید که ثابته. یعنی همشون میان منتها قابل نمیدونن نظر بذارن

خواهم امشب عشق را معنی کنم

    عشق را اندر دلم سودا کنم 

       عشق یعنی  لافتی الا علی 

         نفی هستی از همه الا علی

            عشق یعنی آبرو یعنی شرف 

                        تا ابد تسلیم سلطان نجف 

عید غدیر بر شما مبارک

خواهم امشب عشق را معنی کنم

    عشق را اندر دلم سودا کنم 

       عشق یعنی  لافتی الا علی 

         نفی هستی از همه الا علی

            عشق یعنی آبرو یعنی شرف 

                        تا ابد تسلیم سلطان نجف 

عید غدیر بر شما مبارک

اینجا سرزمین واژگان واژگون است...

جایی که گنج،جنگ میشود

درمان،نامرد میشود

قهقه، هق هق میشود

اما دزد همان دزد است و درد همان درد....

در خاطری که یاد تو هست دیگران فراموشند

بگذار آرام درگوش تو  بگویم میخواهمت...

این خلاصه تمام حرف های عاشقانه ی دنیاست...


 

میتونی ساکت نباشی؟؟؟!!!

مترسک را دار زدند به جرم دوستی باپرنده... که مبادا تاراج مزرعه را به بوسه ای فروخته باشد. اینجا 

"قحطی عاطفه "هاست....

خدایاسهم من ازداشتن تمام زیباییهای که برای ادمیزاد در

دنیاافریدی

فقط وفقط تماشای انهاست

نگاهی زودگذروعبورازخیابان ها

باران میبارد....

به دعای کداممان نمیدانم؟؟

من فقط میدانم باران صدای پای اجابت است و خدا با همه جبروتش دارد ناز میخرد

پس نیازش کن...

آدمیزاد بی غذا دو ماه دوام می آورد

بی آب ، دو هفته


بی هوا ، چند دقیقه

    بی”وجـــدان”، خـیلی . . .

متاسفانه خیلی !

 

همه چیز را فراموش کردم 
جز چشمهایت
که نگاهم در آن ریخته بود
و دست هایم را 
که دست هایت 
در آن 
جا مانده است

تو هم شده ای انقلاب زندگی من ،

حالا هر آنچه در زندگی من است

تاریخ دار شده،

قبل از تو  ؛  بعد از تو

 

سخت است

فراموش کردن کسی

که با او

همه چیز و همه کس را

فراموش می کردم !


تکیه بده اما! به شانه های که اگه خوابت برد سرت را روی زمین نگذارد.
تاتوانی دفع غم از خاطر غمناک کن  
در جهان گریاندن اسان است اشکی پاک کن.
ملک الشعرا بهار.
تاتوانی دفع غم از خاطر غمناک کن  
در جهان گریاندن اسان است اشکی پاک کن.
ملک الشعرا بهار.
ما

دو شاخه یک درختیم

کاش

باد از هر دو سو می وزید
.....
دلتنگم ودیدار تو درمان من است    بی رنگ رخت زمانه زندان من است       برهیچ دلی مباد وبرهیچ تنی انچه از غم هجران تو برجان من است.
مولانا.
سلام.
چرا نیستید؟
مثل سابق دیگه فعال نیستید خیلی کمرنگ شدید؟؟!!!!!!!!!!!
خداوند همه چیرو جفت افرید! ! جز بینی.دهان وقلب.!! میدونی چرا؟؟!!

................   .   .................
چون باید برای خودت یک همنفس ... یک همزبان .. و یک همدل پیدا کنی.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">